Mälardalsrådet

Mälardalsrådet samlar Stockholm-Mälarregionens kommuner och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

Vår verksamhet

personer bor i Stockholm-Mälarregionen

ic_attach_money
%

av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen

ic_work
%

av landets arbetstillfällen finns i Stockholm-Mälarregionen

ic_receipt

av 48 lärosäten i Sverige ligger i Stockholm-Mälarregionen

Rapport från Mälartinget 2019

Det politiska klimatet blir allt mer polariserat. Samtidigt behöver vi politiskt ledarskap och samarbete för att möta de globala trenderna. Under Mälartinget 2019 var vi över 350 beslutsfattare som samlades över parti-, kommun- och länsgränserna ...

Hur tar vi tillvara våra vattenvägar och vårt gemensamma vatten? 

Välkommen till ett maritimt halvdagsseminarium med fokus på vikten av samverkan mellan myndighet, region och kommun och deras gemensamma intressen, utmaningar och behov. Den maritima dagen tar avstamp i FLYT-projektet för bättre förutsättningar för kollektivtrafik på vatten, där Mälardalsrådet ...

Kristoffer Tamsons (M) vald till ny ordförande för Mälardalsrådet

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och SL:s ordförande har valts till ny ordförande för Mälardalsrådet. Tillsammans med Mälardalsrådets nya styrelse tillträdde han under Mälartinget i Örebro den 10 maj.  Mälartinget - Kristoffer – Att bli ...

Tidigare kalenderhändelser (arkiv)