Mälardalsrådet

Hur vidareutvecklar vi en hållbar och konkurrenskraftig Stockholm-Mälarregion med kompetensförsörjning och smarta transporter som står starka i den globala utvecklingen? Välkommen till Mälartinget i Örebro den 9-10 maj!

Anmälan och information Mälartinget

personer bor i Stockholm-Mälarregionen

ic_attach_money
%

av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen

ic_work
%

av landets arbetstillfällen finns i Stockholm-Mälarregionen

ic_receipt

av 48 lärosäten i Sverige ligger i Stockholm-Mälarregionen

Lisa Ivarsbacke ny medarbetare

Lisa kommer närmast från Barnombudsmannen där hon arbetat som utredare och projektkoordinator i ett treårigt regeringsuppdrag om att stärka barn och ungas rättigheter i kommun, region och landsting. Lisa har en bakgrund inom både kommun ...

Hållbara transporter i fokus på Örebros Infradag

Hur når vi hållbara transporter samtidigt som vi garanterar hög internationell tillgänglighet? Hur ser framtidens mobilitet ut när bilen har förlorat sin status? Vilka är drivkrafterna bakom näringslivets ökade satsningar på elvägar? Vägen till hållbara ...

Framtidens vinnare finns bland megaregionerna

Thomas Becker, vd för STRING, är en av talarna under Mälartinget i Örebro den 9-10 maj. STRING är ett nätverk för regionerna i västra Skandinavien-norra Tyskland, från Oslo i norr till Hamburg i söder. Tillsammans arbetar nätverket för ...

Tidigare kalenderhändelser (arkiv)