Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen och en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

Vår verksamhet

 personer bor i Stockholm-Mälarregionen

ic_attach_money
%

av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen

ic_work
%

av landets arbetstillfällen finns i Stockholm-Mälarregionen

ic_receipt

av 48 lärosäten i Sverige ligger i Stockholm-Mälarregionen

Svårt att göra ett informerat studieval för studenter i Sverige

En Bättre Matchning - Hur tillgodoser vi regionens kompetensbehov?  Anmäl dig här! Hej Malin Påhls Hansson, ordförande för Saco studentråd! Varför kommer du på Mälardalsrådets konferens om kompetensförsörjning den 23 november? Jag representerar studenterna - morgondagens samhällsbyggare och är ...

Utöver utbildning behövs sociala nätverk

En Bättre Matchning - Hur tillgodoser vi regionens kompetensbehov?  Anmäl dig här! Hej Niclas Månsson, lektor på Mälardalens Högskola! Varför kommer du på Mälardalsrådets konferens om kompetensförsörjning den 23 november? Eftersom jag representerar MDH i Region Västmanlands kompetensutvecklingsråd, får ...

Lärarbristen är vår största utmaning

En Bättre Matchning - Hur tillgodoser vi regionens kompetensbehov? Anmäl dig här! Hej Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia! Varför kommer du på Mälardalsrådets konferens om kompetensförsörjning den 23 november? Frågor kring kompetensförsörjning är högt prioriterat hos oss och ...

Tidigare kalenderhändelser (arkiv)