Senaste nyheter

I mål med Citybanan

I mål med Citybanan

2017.03.27.

Ett trettiotal politiker och tjänstepersoner från Mälardalsrådet gick i mål i Citybanan i lördags när Tunnel Run ägde rum. Citybanan är ett konkret resultat av länsöverskridande samarbete som möjliggör pendling i hela Stockholm-Mälarregionen.

Nu springer vi i mål med Citybanan

Nu springer vi i mål med Citybanan

2017.03.22.

Nu springer vi snart i mål med Citybanan men det är viktigt att fortsätta planera för fler utvecklingslopp, för möjlighet till jobb och välfärd, skriver Marie-Louise Forsberg-Fransson en av Citybanans förhandlare från Stockholm-Mälarregionen.

Ny webb för En Bättre Sits

Ny webb för En Bättre Sits

2017.03.21.

☞ Spana in vår nya webb www.enbattresits.se och ta del av vår lösning för bättre transporter och infrastruktur.

Framtidens transporter i Örebroregionen

Framtidens transporter i Örebroregionen

2017.03.17.

Region Örebro län vågar tänka nytt. På deras infradag diskuterades såväl drönarbud i stadsmiljö som En Bättre Sits storregional systemanalys och våra gemensamma prioriteringar för transportinfrastruktur i Stockholm-Mälarregionen.

Se alla nyheter

Kalender

04 Apr

Mälardalsrådet styrelsemöte

Dagordning och handlingar sänds ut ca 1 vecka innan mötet via Netpublicator. Vid detta möte undertecknas årsredovisningen.

21 Apr

Arbetsgruppsmöte – främjande av innovationsmiljöer i Stockholm-Mälarregionen

Mälardalsrådets styrelse har tillsatt en politisk arbetsgrupp för att bidra till ökade förutsättningar för samsyn och samverkan kring regionens utmaningar inom forskning och innovation. Mer information om arbetsgruppen hittar du här

04 May

Mälartinget 4-5 maj 2017

Mälartinget 2017 hålls den 4-5 maj i Stockholm med temat Drivkraft & Samarbete. Vi lyssnar på intressanta talare, belyser framtidsutmaningar och diskuterar hur vi gemensamt kan vidareutveckla en stark region som är attraktiv att leva och arbeta i. Save the date!

05 Jul

Mälardalsrådet i Almedalen

Träffa oss i Almedalen! Hos oss träffar du regionens ledande politiker, akademi, innovatörer och entreprenörer.

Se hela kalendariet