Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommuner, landsting
och regioner i Stockholm-Mälarregionen och en dynamisk
mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

Vår verksamhet

personer bor i Stockholm-Mälarregionen

ic_attach_money
%

av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen

ic_work

människor arbetar i Stockholm-Mälarregionen

ic_receipt

av 48 lärosäten i Sverige ligger i Stockholm-Mälarregionen

Systembild tas fram för En Bättre Matchning

Sju län tar gemensamt fram en översiktsbild av den storregionala arbetsmarknaden och dess kompetensbehov – med sikte på ett nytt storregionalt samarbete liknande En Bättre Sits, Mälardalsrådets väletablerade infrastrukturella samarbete. Vi behöver hjälpas åt och ...

Fyra spår mot framtiden - information

År 2050 kan uppsalaborna ha blivit så många som 340 000, att jämföra med dagens 220 000 kommuninvånare.  Hur möter vi den ökande efterfrågan på smarta och hållbara bostadsområden? Hur bygger vi hem och arbetsplatser för framtiden? Ombord ...

Hitta till råds- partigrupps- och tjänstemannamötena den 18 maj

Årets råds- partigrupps- och tjänstemannamöten hålls i olika lokaler runt om i Uppsala. För att du lättast ska hitta rätt har vi tagit fram en karta som kommer att distribueras den 17 maj, under Mäalrtingets ...

Tidigare kalenderhändelser (arkiv)