Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen och en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

Vår verksamhet

 personer bor i Stockholm-Mälarregionen

ic_attach_money
%

av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen

ic_work
%

av landets arbetstillfällen finns i Stockholm-Mälarregionen

ic_receipt

av 48 lärosäten i Sverige ligger i Stockholm-Mälarregionen

Regionernas Europa och ScanMed-korridoren

Hur ser de svenska regionerna på Sveriges arbete med det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)? Och vad kan vi göra tillsammans för att skapa ett bättre transportsystem och gemensamt lyfta våra prioriteringar till Bryssel och Stockholm? Den 16 ...

Vi måste tänka längre än att ”matcha” ett behov

En Bättre Matchning - Hur tillgodoser vi regionens kompetensbehov? Hej Jan Lindoff, Eskilstuna Fabriksförening och aktiv inom medlemsorganisationen Mälardalen Industrial Technology Center, MITC! Varför kommer du på Mälardalsrådets konferens om kompetensförsörjning den 23 november? Kompetensfrågan är alltmer ...

Svårt att göra ett informerat studieval för studenter i Sverige

En Bättre Matchning - Hur tillgodoser vi regionens kompetensbehov?  Anmäl dig här! Hej Malin Påhls Hansson, ordförande för Saco studentråd! Varför kommer du på Mälardalsrådets konferens om kompetensförsörjning den 23 november? Jag representerar studenterna - morgondagens samhällsbyggare och är ...

Tidigare kalenderhändelser (arkiv)