Senaste nyheter

Enhörningar och jakten på den perfekta innovationsmiljön

Enhörningar och jakten på den perfekta innovationsmiljön

2016.08.19.

I månadens krönika skriver Karl Henriksson (kd) om vikten att skapa förutsättningar för innovationer och entreprenörskap.

Anna Ragén – Ett universitet måste verka tillsammans med sin omgivning

Anna Ragén – Ett universitet måste verka tillsammans med sin omgivning

2016.08.18.

Inför vårt seminarium 2 september “Universitet och samhälle i samverkan” frågar vi Anna Ragén, Örebro universitet, om hennes erfarenhet av samverkan.

Systemanalysen är snart i mål!

2016.08.17.

Den storregionala systemanalysen beskriver mål, nuläge och utmaningar, prioriterade funktioner och behov för transportsystemet för regionens fortsatta utveckling.

Stockholm-Mälarregionen kan stärkas som tillväxtmotor för hela Sverige

Stockholm-Mälarregionen kan stärkas som tillväxtmotor för hela Sverige

2016.07.11.

Internationalisering, transportinfrastruktur och samverkan mellan politik, akademi och näringsliv stod på agendan under Mälardalsrådets dag i Almedalen.

Se alla nyheter

Kalender

02 Sep

Seminarium: Universitet och samhälle i samverkan

Mälardalsrådet samlar regionens aktörer kring frågan om samverkan mellan våra lärosäten och omgivande samhälle i syfte att lyfta goda exempel, utbyta kunskaper och erfarenheter samt bygga nya relationer och samarbeten som stärker innovationsförmågan i regionen.

02 Sep

Arbetsgruppmöte – innovationsmiljöer i Stockholm-Mälarregionen

Mälardalsrådets styrelse har tillsatt en politisk arbetsgrupp för att bidra till ökade förutsättningar för samsyn och samverkan kring regionens utmaningar inom forskning och innovation. Mer information om arbetsgruppen hittar du här
30 Sep

Seminarium: Innovationer i vården med ny teknik

Kraven på vård och omsorg förändras snabbt och välinformerade patienter vet vad de vill. Hur kan kommuner och landsting uppfylla dessa krav och hur kan läkarna rusta sig för att möta detta behov? Hur säkerställer vi en tillgänglig och jämlik vård?

12 Oct

UniverCITY Partnerships

Mälardalsrådet står värd för en internationell konferens på temat ”UniverCITY partnerships” – samverkan mellan kommuner, städer, regioner och universitet.

Se hela kalendariet