Välkommen till Uppsala och Mälartinget 17-18 maj!

Mälartinget är Mälardalsrådets årsmöte och viktigaste mötesplats. Årets tema är kompetens för tillväxt – hur tar vi tillvara människors förmågor och möjligheter att utvecklas i Stockholm-Mälarregionen?

Anmäl dig här!

personer bor i Stockholm-Mälarregionen

ic_attach_money
%

av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen

ic_work

människor arbetar i Stockholm-Mälarregionen

ic_receipt

av 48 lärosäten i Sverige ligger i Stockholm-Mälarregionen

Fyra spår mot framtiden - information

År 2050 kan uppsalaborna ha blivit så många som 340 000, att jämföra med dagens 220 000 kommuninvånare.  Hur möter vi den ökande efterfrågan på smarta och hållbara bostadsområden? Hur bygger vi hem och arbetsplatser för framtiden? Ombord ...

Hitta till råds- partigrupps- och tjänstemannamötena den 18 maj

Årets råds- partigrupps- och tjänstemannamöten hålls i olika lokaler runt om i Uppsala. För att du lättast ska hitta rätt har vi tagit fram en karta som kommer att distribueras den 17 maj, under Mäalrtingets ...

50 ledande politiker på Uppstartsmötet för Systemanalys 2020

Kristoffer Tamsons (M), ordförande En Bättre Sits och Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits, inledde resan mot Systemanalys 2020. Klicka här för att se bilder från dagen. Färden mot En Bättre Sits Storregional Systemanalys ...

Tidigare kalenderhändelser (arkiv)