En Bättre Matchning - styrgrupp

Styrgruppen för En Bättre Matchning består av regionala politiker från de deltagande länen vars ansvarsområde är kopplat till det regionala utvecklingsuppdraget.

Irén Lejegren (S) regionråd Region Örebro län är styrgruppens ordförande och Johan Örjes (C) regionråd Region Uppsala som här representerar Mälardalsrådets styrelse är vice ordförande.
Ledamöterna är:
Eva Andersson (S) regionråd Region Östergötland
Björn-Owe Björk (KD) regionråd Region Uppsala
Gustav Hemming (C) regionråd Region Stockholm
Monica Johansson (S) regionstyrelsens ordförande Region Sörmland
Denise Norström (S) regionstyrelsens ordförande Region Västmanland
Magnus Svensson (S) regionråd Region Gävleborg

Styrgruppen för En Bättre Matchning - februari 2019