Nyheter

Agneta Jöhnk, SKL: Nya utmaningar kräver nya åtgärder

Ålderspuckel ställer nya krav på välfärden

Välfärden står inför en tuff utmaning med en åldrande befolkning samtidigt som rekryteringsbehoven ökar. Fler heltidsanställningar, längre arbetsliv och ny teknik kan vara delar av lösningen, menar Agneta Jöhnk på SKL.

Det blir allt tuffare för kommuner, landsting och regioner att rekrytera rätt kompetens. Inom en tioårsperiod behövs 200 000 nya medarbetare i välfärden. Samtidigt förväntas 300 000 personer gå i pension under samma period.

Agneta Jöhnk, direktör för arbetsgivarfrågor vid Sveriges Kommuner och Landsting, konstaterar att demografin är en tuff utmaning under den kommande tioårsperioden.

– Andelen äldre, över 80 år, förväntas öka med 40 procent. Samtidigt ökar också andelen barn och unga, störst ökning sker i gymnasieåldern.

Hur ska vi klara den utmaningen?

Agneta Jöhnk lyfter fram tre åtgärder i SKL:s nya ekonomirapport.

  1. Fler kan jobba mer


– Att få upp sysselsättningsgraden och få fler deltidare att gå upp till heltid är en viktig del av lösningen på rekryteringsproblemet. Heltid är inte lätt. Det finns en tröghet, både från arbetsgivare och från medarbetare att gå upp i arbetstid. Samtidigt ser vi att det är de som arbetar deltid som sliter ut sig mest i dag.

  1. Förläng arbetslivet


– Här gäller det att hitta olika stimulanser att både börja plugga och jobba tidigare men även att höja pensionsåldern. I dag är snittåldern för pension 65 år. En förlängning med ett år motsvarar rekrytering av 50 000 medarbetare.

  1. Använd tekniken på nya sätt


– Digitalisering, automatisering och AI kommer att göra mycket för att underlätta vardagen. Om vi räknar med att tekniken kan användas för att sköta 0,5 procent av produktionen så kan vi undvika att rekrytera 70 000.

SKL menar att de tre förslagen tillsammans kan minska rekryteringsbehoven med cirka 180 000 personer.

– Detaljstyrning och riktade statsbidrag sätter käppar i hjulet. Vi får riktade medel för att öka bemanningen, men kan inte få tag i folk att anställa. Bättre vore om vi fick utveckla nya arbetssätt och hade generella statsbidrag, säger Agneta Jöhnk.