Almedalen 2013

Mälardalsrådets satsning i Almedalen i år innehöll sammanlagt 14 seminarier i Donnerska huset i Visby. Mellan den 1 och 3 juli strömmade publiken till och deltog i seminarier om bl.a. kreativa näringars kraft, om den pågående gruvboomen, om hur vi ska locka hit internationella studenter, om hur vi ska klara att hålla Mälarens vatten rent trots accelererande tillväxt och om hur vi i regionala stadskärnor ska kunna skapa bostadsområden som människor i Stockholm-Mälarregionen vill leva och bo i.

Donnerska 450 px


Här nedan kan du se bilder och läsa texter från årets satsning i Almedalen. På vår Facebook-sida Mälardalsrådet i Almedalen hittar du fakta om våra 14 seminarier. Där hittar du också kommentarerna och filmerna från seminarierna. Följ också Almendalenkommentarerna i vårt Twitterflöde.

Två nya rapporter från Mälardalsrådet presenterades i samband med varsitt seminarium i Almedalen; dels rapporten Kreativa Krafter, som visar att Stockholm-Mälarregionen är Europaledande inom kreativa näringar, dels rapporten Hur främjas internationaliseringen?, om hur Stockholm-Mälarregionen ska kunna locka hit internationella talanger till studier och jobb trots studieavgifternas införande. Båda rapporterna hittar du i rutan "Relaterade filer" högst upp till höger.

Mälardalsrådet i Almedalen 2013 

De 14 seminarierna arrangerades tillsammans med olika samarbetspartners från regionen (se nedan) och Donnerska hörsalens scen beströddes redan från start med stjärnglans. Först ut 1 juli var nämligen Gnesta kommuns morgonsoffa, vari bl.a. designern Lars Wallin (som lottade ut produkter ur sin make up-serie), fotografen Elisabeth Ohlson Wallin (som lottade ut en av sina bilder - signerad) och entreprenören Pigge Werkelin (mannen bakom bl.a. konceptet ”Drömstugan”) tog plats. Arrangemanget hade alla ingredienser ett morgonprogram med självaktning numera måste ha; nyheter, intressanta soffsamtal, lottskrapning – och till och med en egen kock, som lagade risotto!

Lars Wallin 450 px
Designern Lars Wallin i morgonsoffan i Donnerska huset.

Efter den inledningen följde många högaktuella seminarier under hela dagen, som behandlade hur kreativa näringar skapar tillväxt och attraktionskraft, hur vi kan locka hit internationella studenter trots införandet av studieavgifter, vilka behov yrkeshögskolan har och vilka satsningar som behövs, samarbete mellan kommun och näringsliv i Sigtuna och diskussioner om var folk i den växande Stockholmsregionen ska bo.

Tobias Nielsén, VD på Volante, presenterade vid seminariet om kreativa näringar Mälardalsrådets nya rapport Kreativa Krafter. Rapporten visar att Stockholm-Mälarregionen är Europaledande inom kreativa och kulturella näringar, och Tobias Nielsén intervjuades om detta i Kulturradion. Lyssna gärna på intervjun här!

KKN Almedalen 450 px
Tobias Nielsén, Volante, Klas Rabe, Tillväxtverket och Heidi Trakowski, Mälardalsrådet vid seminariet om kreativa näirngar i Donnerska huset.

Vid seminariet om internationella studenter konstaterades att införandet av studieavgifterna för utomeuropeiska studenter har gjort att dessa har minskat i antal med nästan 80 procent, vilket allvarligt hotar svensk konkurrenskraft globalt. Den nya rapporten om internationalisering presenterades och två stora problem som togs upp i det sammanhanget, förutom införandet av studieavgifterna, var migrationsfrågan - att de internationella studenterna inte får stanna efter examen - och bristen på studentbostäder. Dessutom efterfrågades mer marknadsföring och fler stipendier.

Int stud sem 450 px
Tomas Tobé (M), ordförande riksdagens utbildningsutskott, och Eva Malmström Jonsson, prorektor KTH, i debattpanelen vid seminariet om internationella studenter.

Seminarierna som ägde rum 2 juli behandlade frågor om regionala stadskärnors förmåga att skapa tillväxt, gruvboomen i Sverige, Mälarsjöfartens möjligheter att avlasta väg och järnväg, behovet av vattenplanering i Mälarregionen, infrastrukturen som en möjlighet för näringslivets tillväxt, biogasnät i Mälardalen och hur vindkraft kan bidra till jobb, tillväxt och lokal nytta.

Vid seminariet om regionals stadskärnors möjligheter att skapa tillväxt konstaterades att vi måste bygga attraktiva stadsmiljöer i stället för "bara bostäder". En av parametrarna som är viktiga i det sammanhanget är kollektivtrafiken. Mälardalsrådets ordförande, Christer G Wennerholm, sa bl.a. att vi ska göra det lättare för människor att pendla i hela Stockholm-Mälarregionen genom att ta fram ett pendlarkort som gäller över alla länsgränser.

Stadskärnor Almedalen 450 px
Christer Jansson, Fastighetsägarna, Jonas Nygren (S), Sundbybergs stad och Christer G Wennerholm (M), Mälardalsrådets ordförande i debattpanelen vid seminariet om regionala stadskärnor.

Vid seminariet om den svenska gruvboomen konstaterades att 216 av 290 kommuner i Sverige har någon form av gruv- eller mineralindustri. Generaldirektör Christina Lugnet berättade också att vårt land anses vara bland de mest intressanta ur gruvsynpunkt och att vi har ett stort arkiv i Malå med samtliga borrkärnor i landet, vilket är världsunikt.

Christina Lugnet 450 px
Generaldirektör Christina Lugnet vid seminariet om den svenska gruvboomen.

På seminariet om behovet av vattenplanering runt Mälaren för att säkra tillväxten, konstaterades att 95 procent av dricksvattnet i Stockholm-Mälarregionen hämtas från Mälaren. Om det ska fungera framöver måste vi sluta leva över våra tillgångar. "Gör vi inte det kommer Mälaren att vara förstörd om 50 år - vill vi det eller vill vi inte det?", frågade Anders Larsson på Tyréns retoriskt. Fredrik Moberg på Stockholm Resilience Centre och Albaeco försökte då trycka på möjligheterna och menade att det finns mycket att vinna på att förvalta våra natursystem.

Anders Larsson Tyréns 450 px
"Mälaren kommer att vara förstörd om 50 år - vill vi det eller vill vi inte det?", frågade Anders Larsson på Tyréns retoriskt vid seminariet om Mälarens växtvärk.

Den 3 juli hölls ett seminarium på Donnerska husets takterrass som handlade om hur den nya flygplatsstaden Airport City Stockholm ska bli en levande stad. VD Kristina Alvendals vision för detta är "fokus på människorna, fokus på de offentliga mötesplatserna".

Alvendal 450 px
Kristina Alvendal, VD för Airport City Stockholm, vid seminariet om densamma på Donnerska husets takterrass.

Mälardalsrådet var med och arrangerade fem av de sammanlagt 14 seminarierna:

1. Ny rapport om Stockholm-Mälarregionen: Kreativa näringar skapar tillväxt och attraktionskraft

2. Hur attraherar vi internationella talanger till studier, forskning och arbete i Stockholm-Mälarregionen?

3. Allt kan inte ske innanför tullarna – hur kan regionala stadskärnor i Mälardalen skapa tillväxt?

4. Gruvboom i Sverige – utmaningar och möjligheter i Mälarregionen

5. Mälarregionen har växtvärk – utan vattenplanering begränsas tillväxten!

Seminarierna hölls inom ramen för Mälardalsrådets fyra inriktningsmål:

  • kunskapsregionen
  • en sammanhållen region
  • en miljösmart region
  • en öppen och kreativ region

I år samarbetade Mälardalsrådet med Biogas Öst, Energikontoret i Mälardalen, Fastighetsägarna, Gnesta kommun, Handelskammaren Mälardalen och YH Mälardalen, Huddinge kommun, Regionförbundet Sörmland, Sigtuna kommun och Sundbybergs stad.

Här kan du hämta vårt program för Almedalen 2013!

Almedalenflyer 2013 450 px