Mälardalsrådet i Almedalen

Varje år deltar Mälardalsrådet under Almedalsveckan i Visby för att kunna ta del av, och skapa, dynamiska forum för regional utveckling. Nedan kan du läsa om och se livesändningar av Mälardalsrådets program i Almedalen 2018.

Mälardalssoffan

Välkommen till Mälardalssoffan! Här samlade vi representanter från tre län för att diskutera framtidens besöksnäring i Stockholm-Mälarregionen. 2016 stod Besöksnäringen för nästan 3% av Sveriges BNP och den är således en central näring för Sveriges välfärd och tillväxt. Vi ville diskutera hur besöksverksamheter påverkas av politiska beslut på olika nivå, och hur vi bäst samarbetar storregionalt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för besöksnäringen i vår region?

Mälardalssoffan är en Almedalsversion av den populära Sörmlandssoffan och arrangeras av Regionförbundet Sörmland, Region Västmanland, Region Örebro län och Mälardalsrådet och ger på ett mer lättsamt sätt inblick i dagsaktuella regionfrågor från Stockholm-Mälarregionen. Deltog gjorde Jurss gårdsmejeri, VM-guldmedaljörer i ostmakeri, Eskilstunakuriren, Katrineholmskuriren, Folkbladet Östgöten och Nerikes Allehanda stod för morgonens nyhetsrapporteringar och Julia Rosqvist programleder.

Vi livesände alla våra seminarier i Almedalen! För att titta på Mälardalssoffan live via Youtube, klicka här!

Tid: 4/7 2018 08:00 – 09:30

Plats: Mälardalsrådets paviljong, Mellangatan 19, bakom Gotlands Konstmuseum.

Medverkande: Viking Jonsson (S), Regionförbundets ordförande, Regionförbundet Sörmland
Denise Norström (S), Regionstyrelsens ordförande, Region Västmanland
Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län
Mia Spendrup, vd Loka Brunn
Joakim Lindholm, vice VD Stockholm Skavsta Airport
Karin Tillman, sales manager, Steam Hotel
Olof Jonmyren, ledarskribent, Södermanlands Nyheter
Vidar Andersson, chefredaktör, Folkbladet Östgöten
Lars Ströman, politisk redaktör, Nerikes Allehanda
Kerstin och Claes Jürss, grundare, Jürss gårdsmejeri

Event-ID program.almedalsveckan.info: 53923
Arrangeras i samarbete med Regionförbundet Sörmland, Region Örebro län och Region Västmanland.


Behövs regionala perspektiv i högskolornas utbildningsplanering?

Det regionala utbildningsutbudet är centralt för såväl den rekrytering som sker till högskolan, som det utbud av nyutexaminerade kompetenser som är tillgängliga regionalt. Hur skapar vi En Bättre Matchning mellan högskolornas utbildningsplanering och det regionala kompetensbehovet? Stockholm-Mälarregionens sju län arbetar gemensamt med att ta fram en systembild inom det strategiska kompetensförsörjningsområdet. En del i detta arbete är att skapa en gemensam storregional samsyn för matchningsproblematiken. Samarbetets ambition är bland annat att uppmuntra till storregional dialog kring utbildningsplaneringen av högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen.

Klicka här för att ladda ner En Bättre Matchning Storregional systembild, som presenterades på seminariet.

Vi livesände alla våra seminarier i Almedalen! För att se seminariet live via Youtube, klicka här!

Tid: 4/7 2018 10:00 – 11:00

Plats: Mälardalsrådets paviljong, Mellangatan 19, bakom Gotlands Konstmuseum

Medverkande:
Malin Cederfeldt Östberg, Statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Pam Fredman, särskild utredare styr- och resursutredningen, Statens offentliga utredningar
Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län, Ordförande En Bättre Matchning
Johan Örjes (C), regionråd Region Uppsala, vice ordförande En Bättre Matchning
Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd Stockholms läns landsting
Fredrik Sand, högskolepolitisk expert Svenskt Näringsliv
Ann Cederberg, förvaltningschef, Mälardalens högskola

Moderator: Elisif Elvinsdotter

Event-ID program.almedalsveckan.info: 53975


Kommer godset fram när Stockholm-Mälarregionen växer?

Stockholm-Mälarregionen väntas växa med 1,4 miljoner invånare till 2050. Vilka infrastrukturutmaningar står Stockholm-Mälarregionen inför och vilka åtgärder behövs för en omställning till hållbar tillväxt och godstransporter som kommer hela landet till del?

Varuexporten från Stockholm-Mälarregionen uppgår till 530 miljarder kr per år. Tusentals ton transitgods passerar regionen varje dag och möjliggör välstånd i regionen såväl som i andra delar av landet och världen. För att möta framtida utmaningar och bättre nyttja transportsystemet har Stockholm-Mälarregionen påbörjat arbetet med en storregional godsstrategi, med nära koppling till regeringens arbete med en nationell export- och godsstrategi. Vad görs på nationell nivå för att säkra näringslivets och konsumenternas godstransporter i Stockholm-Mälarregionen? Hur påverkar regeringens beslut om nationell plan transportinfrastrukturen för regionens pendlare, konsumenter och transportföretag?

På seminariet presenterades en gemensam delrapport om mål, nuläge och utmaningar för godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen. Delrapporten utgör ett första steg på vägen mot en storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen.

Vi livesände alla våra seminarier i Almedalen! För att se seminariet live via Youtube, klicka här! 

Tid: 4/7 2018 13:30-14:30

Plats: Mitt emot Mellangatan 19, bakom Gotlands Konstmuseum. 

Medverkande:
Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholms läns landsting, ordförande En Bättre Sits
Mattias Dahl, VD Transportföretagen
Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande riksdagens trafikutskott
Pia Nilsson (S), ledamot riksdagens trafikutskott
Johan Edstav (MP), regeringens bostadssamordnare
Moderator: Elisif Elvinsdotter

Event-ID program.almedalsveckan.info: 53999


Storregionalt Almedalsmingel

Mälardalsrådets dag i Almedalen avslutades med traditionsenligt storregionalt mingel. Här utsågs initiativet #jagmed till Årets Mälardarling 2018. #jagmed är ett projekt som fångar upp och stöttar ungdomar som riskerar att hamna utanför skola och arbetsmarknad i Stockholm-Mälarregionen.

Läs Mälardalrsådets pressmeddelande om Årets Mälardarling här.


Tid: Onsdag 4 juli, 16:30 – 18:30

Plats: Mälardalsrådets paviljong, Mellangatan 19, Visby