Arbetsgruppen för främjande av innovation

Mälardalsrådets styrelse tillsatte under 2016 en politisk arbetsgrupp för att bidra till ökade förutsättningar för samsyn och samverkan kring regionens utmaningar inom forskning och innovation.
Arbetsgruppens syfte var att bidra till en ökad samordning och en bred förankrad samsyn i regionen, och att mobilisera regionen i ett gemensamt arbete för att utveckla Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion.

Arbetsgruppens uppdrag var att skapa medvetenhet kring vad politiken kan agera på, vad görs, vad görs inte, och hur man kan dra nytta av aktörer i innovationssystemet.
Arbetet beräknas pågick mellan juni 2016 till juni 2017.

Övergripande frågeställningar var:
Hur kan man genom samverkan stärka en miljö som främjar forskning och innovation i Stockholm-Mälarregionen?
Hur kan denna miljö bidra till ökade förutsättningar för internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på samhällsutmaningar?

Ordförande:
Karl Henriksson (KD), Stockholms läns landsting
Ledamöter:
Ibrahim Khalifa (S), Sigtuna kommun,
Lorena Delgado (V), Stockholms stad
Daniel Forslund (L), Stockholms läns landsting
Anna-Karin Klomp (KD), Landstinget Uppsala län
Bertil Kinnunen (S), Landstinget Uppsala län
Tomas Högström (M), Landstinget Västmanland
Helena Hagberg (L), Landstinget Västmanland
Irén Lejegren (S), Region Örebro län
Patric Johansson (M), Strängnäs kommun
Torbjörn Ahlin (C), Region Örebro län
Tomas Eriksson (MP), Stockholms läns landsting