Nyheter

Kategori: Infrastruktur och transporter

50 ledande politiker på Uppstartsmötet för Systemanalys 2020

Kristoffer Tamsons (M), ordförande En Bättre Sits och Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits, inledde resan mot Systemanalys 2020. Klicka här för att se bilder från dagen. Färden mot En Bättre Sits Storregional Systemanalys ...

Med Örebro mot framtidens infrastruktur

Resan mot framtidens transporter börjar och slutar i människans beteende. När vi planerar infrastrukturen behöver vi både styrmedel och lyhördhet inför den snabba teknikförändringen och hur den påverkar våra medborgare. Omvärldsbevakning och framtidsspaning var viktiga ...

Sju län svarar EU om strategisk infrastruktur

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete lämnar ett gemensamt samrådssvar om EU:s infrastrukturfonder. Bakom svaret står företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län genom En Bättre Sits och Mälardalsrådet.  - ...

Arlandas nyckelroll lyftes med Arlandarådet

Den 6 mars deltog Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet, på Arlandarådets hearing om Swedavias prognos för Arlanda. I samband med hearingen överlämnades Mälardalsrådets/En Bättre Sits syn på Arlanda Airport Citys fortsatta utveckling utifrån den storregionala ...

Pressmeddelande: Helhetsperspektiv betonas i svar till Stockholmsregionens godsstrategi

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har enats om ett gemensamt svar på Stockholms läns landstings förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen. Bakom svaret står företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och ...

Nytt nummer av Transport & Trafik

Nytt nummer av Transport & Trafik ute nu! Ett särskilt nyhetsbrev, Transport och Trafik, tas fram i samband med Mälardalsrådets storregionala infrastruktur- och kollektivtrafikdag. På Mälardalsrådets Infrastrukturdag den 7 december diskuterades remissvaret. Samtidigt påbörjades arbetet inför ...

Mälardalsrådet deltog på Transportforum

Den 10-11 januari arrangerades Transportforum i Linköping, Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Mälardalsrådet deltog på konferensen för att driva medlemmarnas prioriterade infrastrukturfrågor inför vårens beslut om nationell plan. Mälardalsrådet driver medlemmarnas infrastrukturfrågor för ett bättre ...

Vägen mot En Bättre Sits

Under dagen presenterades det gemensamma remissvaret till förslaget om nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Bakom remissvaret står Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland, som samarbetar i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process. Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt ...