Nyheter

Kategori: Kunskap och kompetens

Fortsatt arbete efter Styr- och resursutredningen

Hur fungerar styrningen och resurstilldelningen till den högre utbildningen? Och hur kan Stockholm-Mälarregionen bidra till en bättre matchning mellan studier och jobb? Nyligen gick remisstiden ut för styr- och resursutredningen (Strut). Utredningen har undersökt hur ...

Välfärdsteknik och e-hälsa - intervju med Ingela Ernestam

Den 4 april är det dags för Örebros gemensamma testbädd och testmiljö för välfärdsteknik och e-hälsa. Vi har ställt tre snabba frågor till en av de medverkande, Ingela Ernestam, ansvarig hälsa vård och omsorg från Alfred ...

EU-projekt som gör skillnad visas på Mälartinget

EU-projekt som gör skillnad på årets Mälarting  Årets Mälarting den 9-10 maj i Örebro belyser globala trender och vad som krävs för en fortsatt hållbar och internationellt konkurrenskraftig Stockholm-Mälarregion. Som en del av programmet visas ett antal viktiga EU-projekt upp som exempel på hur EU bidrar till regionens utveckling.  Urvalet har gjorts tillsammans ...

Innovationsspridning av Örebros testbädd för välfärdsteknik och e-hälsa

Nu fortsätter Mälardalsrådet arbetet med att sprida exempel på innovation i offentlig sektor i Stockholm-Mälarregionen. Den 4 april är det dags för Örebros gemensamma testbädd och testmiljö för välfärdsteknik och e-hälsa. Välkommen att inspireras av och ...

Framtidens mobilitet i Greater Stockholm Network

Hur knyter vi samman infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen för våra pendlare och studenter? Vilka är förutsättningarna för framtidens mobilitet och räcker elen när vi blir fler i regionen? Frågeställningar som diskuterades under mötet i Greater Stockholm ...

Mälartinget 9-10 maj: Globala trender

Temat för årets Mälarting är globala trender. Vad krävs för en fortsatt hållbar och konkurrenskraftig Stockholm-Mälarregion? Hur vidareutvecklar vi en hållbar Stockholm-Mälarregion med kompetensförsörjning och smarta transporter som står starka i den globala utvecklingen? På årets Mälarting spanar vi på ...

Erika Ullberg: Tack för i år!

Snart är det variationsrika 2018 till ända och det är dags att försöka summera lite av allt vi gjort. Mälardalsrådet har arbetat med fyra tydliga spår som medlemmarna prioriterar; infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation och triple helix. ...

Vi måste använda varje förmåga för att klara konkurrenskraften

Hans Lindqvist (C), Stockholms läns landsting: – Jag är förbannad på mig själv för att vi inte har kunnat lösa detta. Vi tvingas stänga vårdplatser för att vi inte har operationssjuksköterskor. Vems är ansvaret? Och vad ...

Efterlyser En Bättre Matchning

En Bättre Matchning - Hur tillgodoser vi regionens kompetensbehov? Frågan om kompetensförsörjning är central för den regionala tillväxten. Och det krävs ett systemtänk och ett storregionalt angreppssätt för att nå framgång. Hur svårt kan det vara? ...

En Bättre Matchning ska stärka Stockholm-Mälarregionen

En Bättre Matchning - Hur tillgodoser vi regionens kompetensbehov? Hur ska högre utbildning bättre matcha arbetsmarknadens behov? Vilka är de geografiska sambanden? Hur sker samverkan ut när det gäller planering av högre utbildning? Det är några ...