Nyheter

Kategori: Nyheter

Vart är vi på väg? Seminarium & mingel i Almedalen 3/7

Vart är vi på väg? - Hur formar vi framtidens transportsystem i Stockholm-Mälarregionen? Stockholm-Mälarregionen väntas växa med 1,4 miljoner invånare till 2050. Det medför nya infrastrukturutmaningar. Hur ser Sveriges framtida transportsystem ut och vad innebär ...

Svindlande höjder och diskreta elvägar  

Det och mycket mer stod på dagens agenda när En Bättre Sits temagrupp Storregionala godstransporter besökte Rosersbergsterminalen torsdagen den 13 juni. Syftet med besöket var att få ny kunskap och inblick inför den fortsatta planeringen ...

Kristoffer Tamsons (M): En ny växel i vårt tillväxtarbete

Kristoffer Tamsons (M) är trafikregionråd i Stockholms län och ny ordförande för Mälardalsrådet. I månadens krönika skriver han om behovet av att lägga i en ny växel i tillväxtarbetet. Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare ...

Dags att nominera till årets Mälardarling 2019!

Årets Mälardarling är en utmärkelse från Mälardalsrådet till en person eller organisation som genom sitt engagemang, arbete, projekt eller spännande idé bidragit till att utveckla Stockholm-Mälarregionen. 2019 års Mälardarling är en person eller organisation som bidrar med smarta lösningar för Stockholm-Mälarregionens utveckling. ...

Stort engagemang kring ökad användning av vattenvägarna

Hur kan vi öka användningen av vattenvägarna i Stockholm-Mälarregionen på ett hållbart sätt? Det var temat för Mälardalsrådets maritima dag, den 27 maj, som samlade ett 40-tal deltagare från kommuner, regioner, näringsliv och akademi. Pia ...

Rapport från: Innovationsspridning av Örebros testbädd och testmiljö för välfärdsteknik och e-hälsa - del två

Den 23 maj bjöd Örebro kommun, Alfred Nobel Science Park, Region Örebro län, Örebro universitet tillsammans med Mälardalsrådet in till del två i innovationsspridningsarbetet av Örebros gemensamma testbädd för välfärdsteknik och e-hälsa. Dagen var en ...

Rapport från Mälartinget 2019

Det politiska klimatet blir allt mer polariserat. Samtidigt behöver vi politiskt ledarskap och samarbete för att möta de globala trenderna. Under Mälartinget 2019 var vi över 350 beslutsfattare som samlades över parti-, kommun- och länsgränserna ...

Hur tar vi tillvara våra vattenvägar och vårt gemensamma vatten? 

Välkommen till ett maritimt halvdagsseminarium med fokus på vikten av samverkan mellan myndighet, region och kommun och deras gemensamma intressen, utmaningar och behov. Den maritima dagen tar avstamp i FLYT-projektet för bättre förutsättningar för kollektivtrafik på vatten, där Mälardalsrådet ...

Kristoffer Tamsons (M) vald till ny ordförande för Mälardalsrådet

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och SL:s ordförande har valts till ny ordförande för Mälardalsrådet. Tillsammans med Mälardalsrådets nya styrelse tillträdde han under Mälartinget i Örebro den 10 maj.  Mälartinget - Kristoffer – Att bli ...

Mälartinget: 350 politiker samlas i Örebro 9-10 maj

Det politiska klimatet blir allt mer polariserat. Samtidigt behöver vi politiskt ledarskap och samarbete för att möta de globala trenderna. Under Mälartinget i Örebro den 9-10 maj samlas över 350 politiker över block-, kommun- och ...