Nyheter

Kategori: Nyheter

Nu öppnar anmälan till Mälartinget!

KOMPETENS FÖR TILLVÄXT | 17-18 MAJ UPPSALA Hur tar vi tillvara på människors förmågor och möjligheter att utvecklas i Stockholm-Mälarregionen? Anmäl dig på vår hemsida senast den 12 april för garanterad logi. På årets Mälarting sätter vi ...

Pressmeddelande: Berlin inspirerar 40 ledare från Stockholm-Mälarregionen

Hur står sig Stockholm-Mälarregionen i den globala konkurrensen? 40 ledande företrädare för politik, näringsliv och lärosäten reser till Berlin för att lära och inspireras av Berlins tillväxtarbete. Deltar gör bland annat Erika Ullberg (S), ordförande ...

Hur kan man mäta innovation i offentlig sektor?

Susanna Shaibu är ny projektledare hos SKL och leder arbetet med projektet Innovationsbarometern tillsammans med projektparterna Mälardalsrådet, Vinnova och Göteborgs stad. Hej Susanna! Vad är egentligen Innovationsbarometern för något? - Innovationsbarometern är ett projekt som pågår under ...

Krönika: Fortsatt arbete för bättre infrastruktur

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd i Stockholms län och ordförande för Mälardalsrådets En Bättre Sits, skriver om 2017 och ser framåt mot fortsatt samarbete för bättre infrastruktur 2018. Genom Mälardalsrådets En Bättre Sits samarbetar våra sju län i Stockholm-Mälardalen ...

Vägen mot En Bättre Sits

Under dagen presenterades det gemensamma remissvaret till förslaget om nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Bakom remissvaret står Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland, som samarbetar i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process. Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt ...

Pressmeddelande: Sju län lämnar gemensamt trafiksvar

Sju län i Stockholm-Mälarregionen har enats om ett gemensamt svar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet. Bakom svaret står företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län genom En Bättre Sits ...

Driven och kommunikativ processledare för regional utveckling

Uppdraget som processledare syftar till att driva och koordinera arbete mot gemensamma mål och prioriteringar i Stockholm-Mälarregionen, samt bedriva opinionsbildning för gemensamma ställningstaganden. Våra fokusområden är infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning, maritima frågor samt ...

Hej Ulla-Stina! Vad är TEN-T?

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och angränsande länder, som definieras i en EU-förordning (EU 1315/2013). I förordningen finns mål och riktlinjer för hur nätet ska utvecklas fram till år 2030 ...

Nationell plan, gods och vägen framåt

En Bättre Sits arbetar vidare med att lyfta Stockholm-Mälarregionens prioriteringar inför beslutet om nationell plan. Samtidigt höjer samarbetet blicken inför nästkommande planperiod. Vilka perspektiv och underlag ska vara med i framtagandet av nästkommande Systemanalys. På plats ...

Vikten av regionalt samarbete för framgång

Jag vill börja med att slå fast att samarbete – både lokalt och regionalt – inte bara är nödvändigt, utan helt avgörande för att få till stånd utveckling och tillväxt i såväl kommunerna som Mälardalsregionen. Nynäshamns ...