Nyheter

Citybanan är invigd

Den 9 juli 2017 invigdes Citybanan. En stor dag för Stockholm-Mälarregionens pendlare. Citybanan visar vad regionen kan åstadkomma när vi arbetar tillsammans.

Citybanan trycktes igång av företrädare för kommunal-, regional- och nationell nivå. Från vänster: Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholms län, Stefan Löfven (S), Sveriges statsminister, Karin Wanngård (S), finansborgarråd Stockholms stad och Anna Johansson (S), infrastrukturminister. Foto: Mälardalsrådet.

När Stockholm-Mälarregionen talar med en röst lägger vi grunden för infrastrukturinvesteringar som gynnar både vår region och Sverige som helhet. Citybanan visar vad vi kan göra tillsammans. Med ett framgångsrikt storregionalt arbete och genom en regional medfinansiering på flera miljarder gjorde vi Citybanan möjlig.

Med Citybanan flyttar pendeltågen ner under jord till de två nybyggda spåren mellan Stockholms södra och Tomteboda. Kapaciteten fördubblas genom centrala Stockholm och det behövs. Åtta av tio tågresor i Sverige startar eller slutar vid Stockholms central.

För att möta Stockholm-Mälarregionens ökade befolkningsantal och det omfattande arbetspendlandet samlades regionen bakom investeringar i infrastrukturen och en medfinansiering av Citybanan. Mälardalsrådet och dess politiska företrädare spelade en viktigt roll i detta. Efter arbete lett av en regional arbetsgrupp och en statlig förhandlingsdelegation påbörjades arbetet med Citybanan 2009.

Åtta år senare, den 10 juli 2017 börjar äntligen tågen rulla genom Citybanan. I En Bättre Sits-samarbetet ser vi fram emot kommande investeringar på transportinfrastrukturområdet. Arbetet med En Bättre Sits prioriterade behov fortsätter inför beslut om nationell åtgärdsplanering. Läs mer på www.enbattresits.se

Tack till alla som har bidragit under resans gång och som fortsätter att arbeta för Stockholm-Mälarregionen. Tillsammans skapar vi en internationellt konkurrenskraftig och hållbar region som är attraktiv att leva och verka i.

Våra medlemmar är 57 kommuner och 5 landsting, regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vår roll är att vara en storregional aktör för frågor inom regional utveckling och mötesplatsen för politik akademi och näringsliv.