Nyheter

Efterlyser En Bättre Matchning

En Bättre Matchning - Hur tillgodoser vi regionens kompetensbehov?


Frågan om kompetensförsörjning är central för den regionala tillväxten. Och det krävs ett systemtänk och ett storregionalt angreppssätt för att nå framgång. Hur svårt kan det vara? Det menar Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande i Region Västmanland och ledamot i styrgruppen för En bättre Matchning.

Varför är det viktigt att samlas storregionalt kring kompetensförsörjning för att få en bättre matchning?

– Vi ser vilka behov vi har. Vi ser att våra lärosäten inte i den mån vi behöver kan hjälpa oss fullt ut att få den kompetens vi behöver, säger Denise Norström.

– Ska näringslivet och offentlig sektor kunna anställa den kompetens som efterfrågas måste vi ha en fungerande matchning. Vi måste ha universitet och högskolor som ser till att människor utbildas till de viktiga jobb som finns. Det här klarar inte varje lärosäte på egen hand.

Vad kan regionerna göra?

– Vi måste få ett systemtänk. Fler regioner måste komma överens om var vissa specialistutbildningar ska finnas. Vi borde göra avtal med lärosäten kring vissa typer av utbildningar, exempelvis kring olika typer av specialistsjuksköterskor, som sprids geografisk på olika lärosäten. Vi i de olika sjukvårdsregionerna kan garantera praktikplats och jobb på hemmaplan.

Varför är det svårt att få till detta?

– I dag har lärosätena ett uppdrag att konkurrera. Det håller inte att ha konkurrens på det här området i ett litet land med tio miljoner människor där vi har rätt hyggligt med universitet och högskolor. För att det här ska fungera räcker det inte med att vi i regionerna kommer överens. Staten behöver också ge den här typen av uppdrag till våra lärosäten.

På regional nivå finns goda exempel.

– Ja, i Västmanland har vi gjort en satsning på operationssjuksköterskor. Anställda som velat vidareutbilda sig får behålla en del av lönen under utbildningstiden, är garanterad praktikplats och jobb efter utbildningen. Nu är den första kullen färdig, och det har medfört att vi har kunnat öppna upp flera operationssalar och börja beta av köerna.

Hur gör vi detta i ett storregionalt perspektiv?

– Vi måste hitta smarta system för de som vill utbilda sig. Ha en gemensam syn i regioner och landsting och ha lärosäten som levererar utbildningsplatser. Det ger en trygghet för alla parter med bättre kontinuitet för lärosätena och bättre kompetensförsörjning för regionerna. Hur svårt kan det vara?

Nästa steg för En Bättre Matchning?

– Att vi samlas och börjar prata om detta är en förutsättning för att vi ska lösa detta tillsammans. När vi startade arbetet i En Bättre Matchning via Mälardalsrådet så träffade vi lärosätena i Mellansverige och lyfte frågan. Vad är det som gör att ni inte pratar med varandra? Nej, vi har inte det uppdraget, blev svaret.

Du efterlyser även en diskussion om innehållet i utbildningarna?

– Vi behöver samtal med lärosätena. Vi har till exempel fått en allt mer akademiserad sjuksköterskeutbildning med större inriktning mot forskning och det är bra, men risken är att vi tappar mycket av den praktiska utbildningen. Nyutexaminerade kommer idag till oss och får panik. De har inte fått träna sig, Det innebär att vi har ett utbildningsår på plats i regionen på deras nya jobb innan de är klara och självständiga. Då har det blivit fel nånstans. Därför slutar också många nyexade, säger Denise Norström.