Nyheter

En Bättre Sits hos Näringsdepartementet

Statssekreterare Mattias Landgren (S) bjöd in En Bättre Sits till Näringsdepartementet för att diskutera infrastrukturprioriteringarna i regionen.

Den 24 maj träffade Kristoffer Tamsons (M), ordförande En Bättre Sits och Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits statssekreteraren för ett samtal om den storregionala samsynen bakom systemanalysen och dess prioriteringar.

Genom satsningar på bättre infrastruktur i regionen skapas förutsättningar för nya bostäder, fler jobb och ett fungerande godstransportsystem. Satsningar i Stockholm-Mälarregionen ger hela Sverige En Bättre Sits. Läs mer på www.enbattresits.se.