Nyheter

En Bättre Sits på Näringsdepartementet

Den 25 oktober samlades En Bättre Sits för att tala med en röst på Näringsdepartementets Remissmöte om Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Bild: En Bättre Sits Stora Gruppen samlad inför Remissmötet på Näringsdepartementet. Foto: Mälardalsrådet.

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. I vår region bor nästan fyra miljoner människor som tillsammans bidrar till 46 procent av Sveriges BNP. Varje dag går över två miljoner människor till jobbet.

När resandet, godstransporterna och befolkningstillväxten ökar i regionen är det viktigt att samhället hänger ihop. Genom det transportpolitiska samarbetet En Bättre Sits samarbetar Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland i infrastruktur- och transportfrågor. En Bättre Sits koordineras av Mälardalsrådet.

Den 25 oktober samlades regionen på Näringsdepartementet för att tala med en röst och lyfta fram regionens prioriterade infrastrukturbehov i diskussionen om Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Nedan kan du ta del av En Bättre Sits gemensamma presentation.

Läs mer om vårt arbete för En Bättre Sits för Sverige på www.enbattresits.se