Startsida / Infrastruktur och transporter – En Bättre Sits / Politisk styrning

Politisk styrning

Ledande politiker och företrädare från sju län samlas i samverkansforumet En Bättre Sits.

Lilla Gruppen

Den så kallade Lilla Gruppen är styrgrupp och består av en representant från varje länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndighet i de sju länen. Representanten har ett förhandlingsmandat för att kunna nå den samsyn kring transportsystemet och trafikeringen som är hela syftet med arbetet. Gruppen träffas vid behov. I deltagarlistan nedan ser du vilka ledamöter som ingår i gruppen.

Stockholms län
Kristoffer Tamsons (M), Stockholms läns landsting, ordf
Magdalena Bosson, Länsstyrelsen Stockholm

Uppsalalän
Johan Edstav (MP), Regionförbundet Uppsala län
Bertil Kinnunen (S), Landstinget Uppsala län, vice ordf

Västmanland
Tommy Levinsson (S), Landstinget Västmanland
Tomas Högström (M), Landstinget Västmanland

Örebro län
Mats Gunnarsson (MP), Region Örebro län
Erik Johansson (L), Region Örebro län

Sörmland
Viking Jonsson (S), Regionförbundet Sörmland
Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland

Östergötland
Göran Gunnarsson (C), Region Östergötland
Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland

Gotland
Björn Jansson (S), Region Gotland

enbattresits_800_tillWebben

Stora Gruppen

Den så kallade Stora Gruppen består av presidierna eller motsvarande hos länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i de sju länen. Gruppen träffas som regel en gång om året. Mälardalsrådets och Mälabs presidier bjuder in och är värd för dessa möten. I deltagarlistan nedan ser du vilka ledamöter som ingår i gruppen.

Trafiknämnden Stockholms läns landsting
Kristoffer Tamsons (M)
Sara Svanström (L)
Talla Alkurdi (S)

Länsstyrelsen Stockholms län
Chris Heister
Magdalena Bosson

Kollektivtrafiknämnden Region Uppsala
Bertil Kinnunen (S)
Jenny Lundström (MP)
Johan Örjes (C)

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Monica Johansson (S)
Daniel Portnoff (M)
Sarita Hotti (S)

Regionförbundet Sörmland
Viking Johnsson (S)
Jacob Högfeldt (M)

Kollektivtrafiknämnden Region Västmanland
Tommy Levinsson (S)
Andreas Porswald (MP)
Jenny Lundernäs (M)

Region Örebro län, Nämnden för Samhällsbyggnad
Mats Gunnarsson (MP)
Anders Ceder (S)
Sven-Erik Sahlén (KD)

Region Östergötland, Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Göran Gunnarsson (C)
Bengt Nordström (MP)
Jan Owe-Larsson (M)

Region Gotland
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Eva Nypelius (C)

Mälab 
Kristoffer Tamsons (M), Stockholms läns landsting
Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland

Mälardalsrådet
Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland
Marlene Burwick (S), Uppsala kommun
Birgitta Andersson (C), Region Västmanland
Anders Åhrlin (M), Örebro kommun

Partier som inte är representerade ovan bjuds in som adjungerade
Stefan Bremberg (SD), Landstinget Sörmland

Bild från mötet 160616