Startsida / Infrastruktur och transporter – En Bättre Sits / Tjänstepersoner

Tjänstepersoner

Den politiska processen drivs med stöd av ett brett nätverk av tjänstepersoner

Lilla tjänstemannagruppen

Den lilla tjänstemannagruppen består av tjänstepersoner från uppdragsgivarna, dvs länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i de sju länen. Gruppen håller regelbundna möten, ansvarar för att driva det operativa arbetet, ta fram relevanta underlag och bereda politiska beslut i EBS. I deltagarlistan nedan ser du vilka personer som ingår i gruppen.

Stockholms län
Länsstyrelsen – Vahid Fararos, Emma Ström
Trafikförvaltningen SLL – Eva-Lis Brinkensten Thors

Uppsala län
Regionförbundet Uppsala län – Robert Nordevi
UL – Caj Rönnbäck, Nina Waara

Västmanland
Länsstyrelsen – Jessica Cedergren
Landstinget Västmanland – Anders Åkerström

Örebro län
Region Örebro län – Fredrik Eliasson, Fabian Ilgner

Sörmland
Regionförbundet Sörmland – Fredrik Högberg, Christoffer Wendel
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet – Oskar Jonsson

Östergötland
Region Östergötland – Stefan Dahlskog, Eleonor Mörk

Gotland
Region Gotland – Lena Johansson

MÄLAB – Mårten Levin, Tomas Ahlberg, Göran Gullbrand

Mälardalsrådet – Maria Nimvik Stern, Johan Hjelm

Lilla tjmgruppen april 2016

Stora tjänstemannagruppen

Dens k stora tjänstemannagruppen omfattar representanter från länsplaneupprättare, kollektivtrafikmyndigheter, större kommuner, Trafikverket, Sjöfartsverket, Swedavia, Mälab samt näringslivet genom Handelskamrarna och Företagarna i Stockholm-Mälarregionen. Gruppen håller regelbundna möten för information, diskussion och viss beredning i aktuella frågor.

Utöver lilla tjänstemannagruppen (se ovan) medverkar bl a följande personer:

Stockholms stad – Jenny Kihlberg, Märta Brolinson, Elin Skogens

Sigtuna kommun – Lars Sundblad

Uppsala kommun – Ola Kahlström

Västerås stad – Patrizia Strandman, Håkan Svärd

Örebro kommun – Patrik Ståhl

Eskilstuna kommun – Eva Lehto

Nyköpings kommun – Christian Udin

Norrköpings kommun – Ulf Arumskog

Linköpings kommun – Christer Sjölund, Tove Holmström

Trafikförvaltningen SLL – Carl Silverhielm

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen SLL – Susanne Skärlund

Landstinget Västmanland – Margareta Berg

Kollektivtrafikförvaltningen UL – Anders Bergquist, Ammar Korsed

Östgötatrafiken – Anders Lennartsson

Region Gävleborg – Göran Unger, Henrik Strömberg

Trafikverket Region Stockholm – Lars Wogel, Sofia Lindblad

Trafikverket Region Öst – Lina Bertilsson, Christian Mineur, Tomas Holmlund

Sjöfartsverket – Johan Axiö

Swedavia – Fredrik Jaresved

Stockholm-Uppsala Handelskammare – Anna Wersäll, Magnus Åkerman

Handelskammaren Mälardalen – Jenny Emerén, Thord Andersson

Företagarna – Emma Tonnes

EBS stora tjänstemannagruppen