Nyheter

Flemingsberg - from brains to business

– Vi behöver lära av varandra hur vi skapar miljöer som främjar samverkan för att kunna lösa framtidens samhällsutmaningar, säger Björn Varnestig, vd för Flemingsberg Science.

Flemingsberg Science är en av aktörerna som deltagarna har möjlighet att träffa under Mälardalsrådets UniverCITY Partnerships konferens i Stockholm 12-14 oktober. Här, i södra Stockholm, har under senare år vuxit fram ett spännande Campus-område. Här finns flera högskolor på gångavstånd från varandra kombinerat med innovativa företag inom Life Science, en miljö som är unik för Sverige.

– Det krävs en internationell kontext för att hitta andra som har liknande utmaningar som oss och som vi kan lära oss av. Konferensen är även en möjlighet för oss att visa omvärlden hur man i en sådan här miljö kan få olika aktörer att tillsammans rikta kraft mot att lösa viktiga samhällsutmaningar, påpekar Björn Varnestig. Han är vd vid Flemingsberg Science, som är en stiftelse vars uppgift är att utveckla och skapa nya samarbeten mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Bakom stiftelsen finns tunga lärosäten som Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola. Även det offentliga finns med som ägare genom Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun. Även om ägarna är stora så är Flemingsberg Science en mycket tajt organisation med bara två anställda.

– Vi är en igångsättare. Vi kan aldrig driva stora projekt själva utan måste visa på nyttan och det värdeskapande som ökad samverkan mellan aktörerna kan ge. Områden där summan blir större än de enskilda delarna.

Det görs bland annat genom att identifiera samhällsproblem och hitta plattformar för samverkan. Frågor som hur en allt dyrare och mer avancerad vård ska kunna vara tillgänglig för alla eller hur vi skapar ett hälsosamt åldrande i takt med att vi lever allt längre.

– Samverkan är nödvändig. Ingen enskild aktör kan lösa dessa utmaningar på egen hand, konstaterar Björn Varnestig.

Ett konkret exempel är cellterapi, där det finns internationell spjutspetskompetens i Stockholmsområdet, som till exempel kan användas för att utveckla behandlingar mot i dag obotliga hjärtsjukdomar och cancerformer.

– Här finns redan bra forskning på området och bra klinisk verksamhet. Det finns också ett vitalt näringsliv inom området. Vi jobbar nu för tillkomsten av ett forskningsinstitut som kan fungera som en länk mellan forskning, sjukvård och företagen, säger Björn Varnestig.

Ett annat konkret exempel är ett projekt där affärsutvecklare i samverkan med aktörerna i Flemingsberg tittat på ett antal problemområden inom vården och hur man skulle kunna hitta lösningar och affärsnytta kring dessa. Projektet resulterade i ett 30-tal nya affärer varav hälften i form av nya bolag.

Vill du veta mer om UniverCITY Partnerships konferensen, läs mer här.

Följ uppdateringar om konferensen på #UniverCITY

Mälardalsrådets uppdrag är att vara forum för samverkan i strategiska frågor, främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen och vara mötesplatsen för politik, näringsliv och akademi i storregionala utvecklingsfrågor. Vi samlar regionens aktörer kring frågan om samverkan mellan våra lärosäten och omgivande samhälle. Syftet är att lyfta goda exempel, utbyta kunskaper och erfarenheter samt bygga nya relationer och samarbeten som för oss närmare varandra och stärker innovationsförmågan i regionen. Konferensen UniverCITY Partnership är ett led i det arbetet och går av stapeln i Stockholm och Uppsala 12-14 oktober.