Nyheter

Gratulerar, Torsten Svenonius (M)! Den 200:e anmälde till Mälartinget

Gratulerar, Torsten Svenonius (M), Solna stad! Du är den 200:e anmälda till Mälartinget 2019. Vad ser du fram emot på årets Mälarting?
Mälartinget är en viktig arena för att träffa kollegor från hela regionen. Här samlas förtroendevalda för 60 kommuner och åtta regioner. Jag reser både för att bevaka Solnas frågor och för att diskutera frågor av storregional betydelse.

Hur möter du Mälardalsrådet i ditt arbete i Solna stad?
Jag är ordförande för Solna stads Byggnadsnämnd och infrastrukturfrågorna ligger på mitt bord. Vi följer Mälardalsrådets infrastrukturarbete i En Bättre Sits.

Har du något särskilt minne från ett tidigare Mälarting?
Det är klart att det var roligt att få välkomna rådsledamöterna till Solna på Mälartinget 2017. Då hölls rådsmötet i Aula Medica och vi diskuterade Hagastadens utveckling med två kommuner – Stockholm och Solna – som växer samman.

Anmäl dig till Mälartinget senast den 5 april för garanterad logi.