Nyheter

Hur jobbar vi vidare tillsammans?

Vad tar du med dig och hur jobbar vi vidare tillsammans med innovation i offentlig sektor? Här är några röster från innovationskonferensen den 13 oktober.

Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet:
– Inte förvånande är det behovet av samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor som lyfts fram. Och det bygger på förmågan att respektera varandra och förstå att vi verkar inom olika system. Vi inom universitetet ska bidra med kunskapsbaserad och kvalitetssäkrad forskning och andra aktörer måste ha förståelse för att det ofta tar ganska lång tid.

Maria Winkvist, produktchef, Kontigo Care:
– Vi måste öva för att bli bra på innovation. Vi måste ha en tillåtande miljö där medarbetare vågar prova och där vi premierar försök, och inte bara tittar på lyckade exempel. Ta första steget, premiera innovation och våga testa.

Anneli Hagberg, välfärdspolitisk strateg, Vision:
– Ta tillvara medarbetarnas tankar och idéer, bland medarbetarna finns fantastisk verksamhetskompetens som kan användas för att förbättra och förändra, men då behöver vi ha verktyg och metoder för detta. I dag bygger det mycket på enstaka eldsjälar.

Katrien Vanhaverberke, sektionschef, SKL:
– Det krävs ett modigt och uthålligt ledarskap som vågar satsa på behovsdriven innovation. Det är inte lätt att satsa på innovation som kanske ger kostnader i dag men resultat om ett par år när vardagen pockar på med basverksamheten.

Erika Ullberg (S), ordförande Mälardalsrådet:
– Politik, näringsliv och akademi kan komma längre tillsammans än vad var och en kan göra på egen hand. Mälardalsrådet är inte bundet av gränser utan kan understryka den storregionala mötesplatsen och samla alla tre sektorer. Vi måste vi börja idag om vi ska hitta lösningar på morgondagens problem och utmaningar.

Helene Samuelsson, Innovationssluss 2.0, Region Örebro:
– Ska vi få fart på det här med innovation behöver vi gå över gränserna. Var för sig kommer vi aldrig särskilt långt. Vi måste ha ett öppet klimat över länsgränser och nationellt mellan en mängd aktörer – innovationsstödjande verksamheter, utförare, forskare, idébärare, näringsliv och akademi.

Karin Hedberg, Mistel, Västerås stad:
– Involvera den tänkta slutanvändaren av innovationen. Vem kan bättre tala om ifall en innovation är bra och fungerar än den som ska använda den? I vår testbädd har vi tagit fram en arbetsmetodik för att föra samman olika aktörer.