Nyheter

Hur smarta kan våra städer bli? Reflektioner från konferens i München

I München den 5-7 november så träffades politiker, tjänstemän och experter från världens alla hörn för att diskutera smarta hållbara lösningar för framtidens städer och storstadsregioner.

International Regions Benchmarking Consortium (IRBC) är ett samarbete mellan tio storstadsregioner där Stockholm-Mälarregionen ingår. Dessa storstadsregioner vill utbyta goda erfarenheter med varandra kopplade till regional utveckling. Vartannat år arrangeras en konferens av medlemmarna och årets tema var Smarta Städer. Årets konferens anordnades i anslutning till Eurocities konferens om energieffektiva städer. Intressanta diskussioner, rundabordssamtal och ett stort nätverk av internationella experter och politiker bidrog till ett rikt program.

IRBC nätverket diskuterade och presenterade goda exempel från 6 av regionerna.

Alexander Ståhle, VD på Space Scape och stadsbyggnadsforskare frågade vad en smart stad egentligen innebär och berättade om intressanta exempel från hela världen på smarta och oväntade lösningar och utveckling, även från Stockholm. Från Seattle berättade grundaren av ”Seattle 2030 District” om hur de lyckats skapa gott samarbete mellan fastighetsägare, arkitekter och byggherrar kring hållbara smarta energieffektiva bostäder och områden.  Lärdomen är att det krävs ett aktivt arbete för att skapa incitament och övertygelse hos samtliga aktörer för att de ska samarbeta och satsa. I Seattle lyckades de väl och modellen har spritt sig och ”Seattle 2030 District” finns nu på många fler orter i USA. I Barcelona finns ett intressant projekt, Platform LIVE, där privat- och offentligsektor möts och beslutar kring uppslag för hållbar mobilitet, påverkans arbete för att inkludera fler sektorer från det offentliga och andra initiativ för stärkt attraktivitet och konkurrenskraft. Det började i staden men erfarenheten gav att det var möjligt att expandera och involverar hela storstadsregionen.

Dagarna var intensiva och gav intressanta perspektiv på vad som gör regioner framgångsrika, vi fick insikt i vad som menas med ”the good city” och hur vi bättre kan lära av varandra. Inom IRBC nätverket samarbetar man inte enbart genom att anordna konferenser på intressanta teman. En viktig del av samarbetet är att samla data och utveckla indikatorer för att jämföra och analysera benchmarkingarbetet. Detta ska ske kontinuerligt och ge möjlighet till att identifiera bästa praxis och förbättra möjligheterna att på djupet lära av andra.

Benchmarkingarbetet syftar till att jämföra och lära av andra för att utveckla och förbättra Stockholm-Mälarregionens attraktivitet, hållbarhet och konkurrenskraft. En aktiv och engagerad delegation från regionen var på plats i München, som bidrog med intressanta perspektiv och tog med sig nya lärdomar och insikter tillbaka hem.

Det viktigaste skälet till att besöka en konferens som IRBC, eller Eurocities är att ta del av de konkreta erfarenheter som andra städer och regioner kan ge. Det gäller både de föredrag, seminarier och studiebesök man gör och alla de samtal man för med människor från olika delar av världen. Sådant som kan göra min stad och min region bättre. /Karl Henriksson, Mälardalsrådets styrelse

Som Alexander Ståhle påpekade, var Hammarby Sjöstad utformat med äldre och pensionärer i åtanke, men det har visat sig vara ett populärt bostadsområde bland familjer med små barn. Detta skiljer sig från hur det ser ut i många andra städer där familjer tenderar att bo i småhus utanför city. Vad är det med Hammarby Sjöstad, som oavsiktligt, har lett till att attrahera småbarnsfamiljer, dvs. förutom explicit familjevänliga funktioner? Vad skiljer Hammarby Sjöstad från andra bostadsområden för familjer i andra städer? Kanske finns det fortfarande mer att lära om vad familjer letar efter i ett hem och grannskap, som kan användas vid planeringen av nya bostadsområden runt om i världen. /Joel Franklin, KTH

Det jag slogs av på konferensen var att vi även i mångt och mycket har samma typ av lösningar, det som var gemensamt för nästan alla var att de var samarbetsprojekt. Många av dessa projekt är mycket komplexa och involverar många aktörer,  ofta hör jag ”det får marknaden ta”. Jag anser att det ofta är staten eller kommunens jobb att ställa sig upp och säga att de tar ledningen och ansvaret att för det första initiera projektet, och för det andra hålla ihop det och för det tredje fullfölja och följa upp det. Det var fallet i många av de projekt vi hörde så det var mycket glädjande! /Pia Wijk, Infracontrol

Simon Anholts föredrag om ”The Good City” gav mig nya perspektiv på städers marknadsföring och attraktionskraft. Simon Anholt menar att vi behöver förändra hur vi styr våra städer. Istället för att bara tänka på sin egen stad och sina egna medborgare behöver vi ge våra kommun- och regionledningar ett dubbelt mandat. Allt har en global påverkan och genom att ta vara på kraften i att blanda det lokala och det internationella perspektivet blir din stad mer kreativ. Städerna borde tävla om att bli ”the goodest city in the world”. Den klokaste vägen framåt, enligt Simon Anholt, är att försöka bli den stad som folk runt om i världen tänker på innan de somnar, och tänker: ”Tack gode gud att stad-x finns”. Varför inte byta ut x mot Stockholm? /Karl Henriksson, Mälardalsrådets styrelse.

Från Nederländerna presenterade Utrecht ett intressant exempel på mobility managment. De berättade om forskningen bakom framgångarna med segmentering och kampanjer som riktar sig till nyinflyttade och andra mer förändringsbenägna grupper. I Stockholm-Mälarregionen kan vi lära av detta och fundera över hur vi tar emot nyinflyttade, vad ger vi dem för information och hur uppmuntrar vi till hållbara alternativ och mobiliteten i vår region? /Tiina Kikerpuu, Mälardalsrådet, Benchmarking Regions

Mer information om konferensen finns här.