Nyheter

Inbjudan till pilottest av Innovationsbarometern

Hur mäter man innovation i offentlig sektor?
Mälardalsrådet och SKL bjuder in till pilottest av Innovationsbarometern.

Tid: Fredag den 13 april kl. 13.00-15.30. Vi startar med gemensam lunch kl. 12.00
Plats: Mälardalsrådet, Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, Stockholm
Anmälan

Inbjudan riktar sig till dig som har en ledande befattning eller arbetar med innovationsutveckling i offentlig sektor i en kommun eller region/landsting som är medlem i Mälardalsrådet.

Mälardalsrådet och SKL bjuder in till pilottest av verktyget Innovationsbarometern som under 2018 kommer att användas för en nationell mätning av innovation i offentlig sektor. Syftet med dagen är att lyfta frågan om innovation i offentlig sektor och erbjuda Mälardalsrådets medlemmar möjlighet att delta i processen. En ökad innovationsförmåga inom offentlig sektor är nödvändig, inte bara för att kunna möta våra gemensamma samhällsutmaningar men också för att skapa attraktiva platser för våra invånare att bo, verka och leva i.

Du kan läsa mer om projektet Innovationsbarometern här!

Observera att antalet platser är begränsade. En bred representation från våra medlemmar i Stockholm-Mälarregionen eftersträvas.

Anmäl dig här, senast den 29 mars.
Har du några frågor kontakta andreas.pernblad@malardalsradet.se, 0735 07 67 37.

 

Varmt välkommen!

Maria Nimvik Stern
Generalsekreterare