Innovation i offentlig sektor

Mälardalsrådets styrelse etablerade under 2016 en politisk arbetsgrupp vars arbete resulterade i rapporten ’Innovation i allmänhetens tjänst’.

Mälardalsrådet arbetar utifrån det övergripande målet att stärka Stockholm-Mälarregionens innovationsförmåga med ett särskilt fokus på innovation i offentlig sektor utifrån de tre fortsatta vägar mot en stärkt innovationsförmåga i rapporten.

Ledarskap, Behovsdriven innovation och Samverkan.