Nyheter

Innovationsspridning - så säkrar vi livsmedelsförsörjningen!

Mälardalsrådet startar en serie seminarier på temat innovationsspridning i offentlig sektor. Inspireras av och bli delaktiga i det innovativa arbete som görs runt om i Stockholm-Mälarregionen.

Det första exemplet som lyfts är Södertälje kommun och deras arbete för en hållbar livsmedelsförsörjning med fokus på offentliga måltider och en levande lokal livsmedelsnäring.

Tid: Fredag den 26 oktober kl. 09.30 - 13.00 (med kaffe och fika från kl. 09.00)
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm
Anmäl dig till seminariet här

Eventet kommer att fokusera på tre delar av Södertälje kommuns arbete för en hållbar livsmedelsförsörjning

  • Koncept och organisation för hållbar offentlig mat

Ta del av konceptet "Diet for a Green Planet" och lär dig mer om hur din kommun kan öka kvaliteten och hållbarheten i den offentliga måltiden. Kunskapen riktar sig både till högre tjänstemän och till politiker och vill veta mer hur man kan använda den offentliga måltiden som drivkraft och hävstång för ett mer hållbart livsmedelssystem.

  • Produktutveckling och testbädd för hållbara och lokalproducerade livsmedel

Har ett företag eller innovatör i din kommun en råvara eller en idé om nya livsmedelsprodukter? Eller har de kanske redan tagit fram en produkt som ni vill jobba vidare med? Inom ramen för Södertälje kommuns projekt MatLust erbjuds såväl processledning, utvecklingskök, professionella kockar och en testbädd. Lokala företag kan få hjälp med att ta fram nya eller utvecklade produkter riktade mot storköksmarknaden – från idé till färdig produkt som finns att upphandla.

  • Förvaltning och upphandling för en långsiktigt tryggad livsmedelsförsörjning

Vill du lära dig mer om hur man strategiskt och utifrån ett systemperspektiv kan arbeta för att långsiktigt säkra livsmedelsförsörjningen i din kommun? Ta del av Södertäljes arbete med deras odlings- och livsmedelsförsörjningsstrategi. Samt deras långa erfarenhet inom hållbar och innovativ upphandling där Södertälje upphandlar livsmedel åt flera andra kommuner. Dra lärdom av de erfarenheter som gjorts och ta reda på hur din kommun kan samarbeta med Södertälje kommun inom de här områdena.