Nyheter

Intresse för hållbar livsmedelsförsörjning inom regionen

Nu är Mälardalsrådets seminarieserie om innovationsspridning i offentlig sektor igång. I fredags hölls det första seminariet som handlade om Södertälje kommun och deras arbete med hållbar livsmedelsförsörjning med fokus på offentliga måltider och en levande lokal livsmedelsnäring.

Arbetet sker främst inom ramen för EU-projektet MatLust och sträcker sig från konceptualisering till upphandlingsmodeller. "Det är viktigt att tänka på hälso- och hållbarhetsperspektivet gällande vilken mat man köper in och serverar inom kommunen. Alla kommuner bedriver offentlig måltidsverksamhet och kan ha stor nytta av Södertälje kommun och MatLusts erfarenheter i sitt egna arbete", säger Sara Jervfors kostchef på Södertälje kommun.

Representanter från såväl näringsliv som akademi fanns på plats, men majoriteten av deltagarna kom från kommuner och regioner runt om i Stockholm-Mälarregionen. Programmet mottogs med stort intresse och föranledde många livliga diskussioner. "Det är inspirerande att ta del av andras sätt att tänka och arbeta. Dagens event var intressant och gav mycket positiv energi, sa Charlotte Müntzing, kostchef Vallentuna kommun.

Mälardalsrådet fortsätter nu sitt arbete med innovationsspridning, först med ett uppföljande seminarium med Södertälje och i framtiden med spridning av andra goda exempel. Och det råder ingen brist på bra och innovativa arbetssätt i vår region: "i Solna stad har vi precis startat upp ett projekt kring digitalt medarbetarskap. Tanken med projektet är att bygga en flexibel och modern organisation.

Samtidigt ses projektet som en ömsesidig investering för både medarbetare och chef för att säkra ett hållbart och inkluderande arbetsliv, kompetensförsörjning och anställningsbarhet", sa Anja Karlsson, miljöstrateg Solna Stad.

Genom att ta del av goda exempel och innovativa arbetssätt som lyfts i Mälardalsrådets innovationsarbete kan kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen både effektivisera och optimera sin verksamhet.

"Spridningen av innovativa arbetsrätt som är lyckade har potential att minska resursslöseri och möjliggöra för oss att ge bättre service till medborgarna. Samtidigt finns det en risk att nya idéer som inte är tillräckligt genomtänkta kan visa sig vara ineffektivt användande av skattepengar.                                                                                                            Anja Karlsson,  Solna stad

Därför är det bra om vi i offentlig verksamhet hjälps åt att sprida kunskap genom att lyfta fram exempel på lyckade innovationer", sa Anna Forsgren, biträdande enhetschef i Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning. Kerstin Dahlbäck, koststrateg Botkyrka kommun instämmer och menar att det är en resursbesparing, både vad gäller skattepengar och tid. "Alla hinner inte med att engagera sig i alla frågor, därför är det mycket viktigt att goda exempel sprids".
Anna Forsgren, Stockholms stad och Kerstin Dahlbäck, Botkyrka kommun

Inspelen från dagen kommer tillvaratas och användas som underlag i det fortsatta arbetet med nästkommande seminarium på samma tema, den 5 december på Södertälje Science Park. Mer information om den dagen kommer snart.

Här kan du ladda ner presentationerna från dagen:

Södertälje – den hållbara matkommunen

Näringslivsutveckling och offentliga måltiden

Kommunal avtalssamverkan