Nyheter

Johanna Odö (S) är den 300:e anmälda till årets Mälarting

Johanna Odö (S), kommunstyrelsens ordförande i Norbergs kommun är den 300:e anmälda till årets Mälarting. Tillsammans med andra folkvalda från Stockholm-Mälarregionen kommer hon att diskutera vad som krävs för en fortsatt hållbar och konkurrenskraftig region.

Vad ser du fram emot på årets Mälarting?
Jag är relativt ny i sammanhanget och ser fram emot att få mer kunskaper i infrastruktur och transportfrågorna. Samt lyssna på Ida Texell från regeringens Agenda 2030-delegation. Vi jobbar aktivt med dessa frågor i vår kommun, så jag ser fram emot att få med mig en massa nyttigheter hem till Norberg.

Hur möter du Mälardalsrådet i ditt arbete i Norberg?
Det är av vikt för oss att få ta del av och få en förståelse för handelsflöden och godstransporter. Flertalet norbergare pendlar till större företag som finns i våra grannkommuner. Norberg ses som en pendlingskommun. För att underlätta arbetspendling behöver vi vara medvetna om mönster och hur vi kan underlätta pendling.

Har du något särskilt minne från ett tidigare Mälarting eller konferens med Mälardalsrådet?
Det här är första gången jag är med på Mälartinget men jag har fått förtroendet att vara med i En Bättre Sits (EBS) temagrupp ”Framtidens resande” och det gör att jag får fin möjlighet att tillsammans med andra politiker vara med och påverka transportinfrastrukturen för vår region.