Innovationsspridning: Äldre och funktionsnedsatta för ett aktivt och självständigt liv, Örebro kommun

Detaljerad information

Välkommen att inspireras av och bli delaktiga i det innovativa arbete som görs runt om i Stockholm-Mälarregionen!

Anmälan.

Mälardalsrådet har startat en serie seminarier på temat innovationsspridning i offentlig sektor. Först ut var Södertälje kommun med sitt prisbelönta arbete kring hållbar livsmedelsförsörjning. Nu bjuder vi in till nästa goda exempel med potential att sprida och skala inom Stockholm-Mälarregionen – Innovationsbädd: äldre och funktionsnedsatta i Örebro. Medlemmar har möjlighet att inspireras av och bli delaktiga i det arbete som gjorts och/eller görs runt om i Stockholm-Mälarregionen.

Målet med denna testbädd är att i samverkan skapa en gemensam struktur och resurs som offentliga verksamheter, företag, forskare och representanter för slutanvändare kan använda för att utveckla ny teknik. Detta för att möjliggöra ett mer aktivt och självständigt liv för äldre och funktionsnedsatta samt stimulera innovationer.  Bakom testbädden står Örebro kommun, Region Örebro län, Örebro universitet och Alfred Nobel Science Park. Genom den mångåriga regionala samverkan finns mycket kunskap och erfarenhet samlat kring utveckling av välfärdsteknologi för äldre och funktionsnedsatta. Det handlar bland annat om processer, strukturer, testmiljöer, behovsinventering, användarinvolvering, implementering och spridning. Detta vill nu de deltagande parterna dela med sig av! Syftet är att se på möjligheterna att sprida arbetssättet till andra kommuner samt se på möjligheter till samverkan inom den redan etablerade verksamheten i innovationsbädden. 

Målgrupp: Workshopen vänder sig till tjänstemän och politiker. Vi ser gärna deltagande från minst 2 personer från varje kommun och bjud gärna med en innovationsfrämjande aktör med verksamhet i kommunen. 

Tid: Torsdag den 4 april kl 9.30 - 13.00 (kaffe & smörgås från kl 9.00)
Plats: Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm

09:30
Centralplan 3, Stockholm, Sverige