Mälardalsrådets styrelsemöte

Detaljerad information
Dagsordning och handlingar sänds ut ca 1 månad innan mötet via Netpublicator. Centralplan 3, Stockholm, Sverige Kontaktperson: teresa.sida@malardalsradet.se
13:00
Centralplan 3, Stockholm, Sverige