Nyheter

Kompetensförsörjning för utveckling och tillväxt

En Bättre Matchning - Hur tillgodoser vi regionens kompetensbehov?


Nu tar vi nästa steg genom att samla till konferens om högskolornas utbildningsplanering och matchningen gentemot arbetsmarknadens behov.

Hur skapar vi en bättre samverkan mellan politik, akademi och näringsliv och säkerställer En Bättre Matchning för Stockholm-Mälarregionen? Under konferensen lyfter vi olika perspektiv på matchningsfrågan och hur samarbete och dialog mellan lärosäte, offentlig sektor och näringsliv konkret kan bidra till att klara kompetensförsörjningen.

Anmäl dig här.

Tid: Fredag den 23 november kl.09:30-13:00. Frukost från 09:00
Plats: Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Hur tillgodoser vi regionens kompetensbehov och skapar en bättre samverkan mellan politik, akademi och näringsliv?

Bristen på kompetens förväntas öka fram till år 2025 enligt de regionala arbetsmarknads- och utbildningsprognoserna. En stärkt matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden lyfts därför återkommande fram som en prioriterad fråga i det regionala utvecklingsarbetet.

Mälardalsrådet koordinerar det sju län starka samarbetet En Bättre Matchning som under våren tagit fram en storregional rapport om kompetensförsörjningssystemet. Rapporten beskriver de intervjuade lärosätens utbildningsplanering i relation till den regionala arbetsmarknadens behov av högskoleutbildade i Stockholm-Mälarregionen; främst med fokus på lärare, sjuksköterskor och civilingenjörer. Rapporten syftar till att skapa en gemensam bild och förståelse kring frågor om utbud, efterfrågan och matchning av högskoleutbildad kompetens.

Läs rapporten i sin helhet: En Bättre Matchning - Storregional systembild

Medverkande i programmet, bland andra:
Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande Region Västmanland
Lisa Oldmark, HR direktör Academedia
Marie Kahlroth, utredare Universitetskanslersämbetet
Malin Påhl Hansson, ordförande Saco studentråd
Johan Eklund, VD Entreprenörskapsforum
Niclas Månsson, lektor Mälardalens Högskola
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna kommun
Jan Lindoff, Eskilstuna fabriksförening
Cathrine Haglund, chef för Campus Telge
Rune Heiberg Hansen, director of education and employment Damvad
Anita Jernberger (L), ordförande Regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland