Nyheter

Kompetensförsörjning för utveckling och tillväxt

En Bättre Matchning - Hur tillgodoser vi regionens kompetensbehov?


Tid: Fredag den 23 november kl.09:30-13:00. Frukost från 09:00
Plats: Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Hur tillgodoser vi regionens kompetensbehov och skapar en bättre samverkan mellan politik, akademi och näringsliv?

Bristen på kompetens förväntas öka fram till år 2025 enligt de regionala arbetsmarknads- och utbildningsprognoserna. En stärkt matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden lyfts därför återkommande fram som en prioriterad fråga i det regionala utvecklingsarbetet.

Mälardalsrådet koordinerar det sju län starka samarbetet En Bättre Matchning som under våren tagit fram en storregional rapport om kompetensförsörjningssystemet. Rapporten beskriver de intervjuade lärosätens utbildningsplanering i relation till den regionala arbetsmarknadens behov av högskoleutbildade i Stockholm-Mälarregionen; främst med fokus på lärare, sjuksköterskor och civilingenjörer. Rapporten syftar till att skapa en gemensam bild och förståelse kring frågor om utbud, efterfrågan och matchning av högskoleutbildad kompetens.

Anmäl dig här.

Läs rapporten i sin helhet:

En Bättre Matchning - Storregional systembild

Program

✦ 09:00 - 09.30 Frukost

✦ 09:30 Välkommen, Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet

✦ Varför är kompetensförsörjningsfrågan central för den regionala tillväxten?
Denise Norström (S), Regionstyrelsens ordförande, Region Västmanland, samt ledamot i styrgruppen för En Bättre Matchning

✦ En Bättre Matchning - ny rapport om högskoleutbildning
Thomas Lundberg, strateg Region Gävleborg och Styrbjörn Holmberg, analytiker Region Östergötland

✦ Ett nationellt intag, en regional arbetsmarknad och ett storregionalt förhållningssätt
Lisa Oldmark, HR-direktör Academedia

✦ Högskolornas utbildningsplanering och studenternas efterfrågan
Johan Eklund, VD Entreprenörskapsforum och Malin Påhls Hansson, ordförande Saco studentråd

✦ Hur ser samverkan ut kring utbildningsdimensionering bland våra lärosäten?
Marie Kahlroth, utredare Universitetskanslersämbetet

✦ Sörmlandskontraktet – Ett brett samarbete
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna kommun, Niclas Månsson, lektor Mälardalens högskola och Jan Lindoff, Eskilstuna Fabriksförening

✦ Max 45 minuter till högre studier
Gunilla Magnusson (S), ordförande Viadidaktnämnden Katrineholms kommun och Cathrine Haglund, enhetschef Campus Telge

✦ Hur styrs lärosäten i Danmark för att matcha arbetsmarknadens behov? 
Rune Heiberg Hansen, Damvad

✦ Panelsamtal
Johan Eklund, VD Entreprenörskapsforum
Roger Haddad (L), vice ordförande i Riksdagens utbildningsutskott
Rune Heiberg Hansen, Damvad
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna kommun
Anita Jernberger (L), ordförande Regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland
Malin Påhls Hansson, ordförande Saco Studentråd

✦ Summering av dagen, så här går vi vidare
Erika Ullberg (S), ordförande Mälardalsrådet

12:30 Lunch