Nyheter

Krönika: Fortsatt arbete för bättre infrastruktur

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholm och ordförande En Bättre Sits.

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd i Stockholms län och ordförande för Mälardalsrådets En Bättre Sits, skriver om 2017 och ser framåt mot fortsatt samarbete för bättre infrastruktur 2018.

Genom Mälardalsrådets En Bättre Sits samarbetar våra sju län i Stockholm-Mälardalen för att rätt och nödvändiga infrastruktursatsningar ska göras i vår region. Efter temagruppsarbeten med både tjänstemän och förtroendevalda, hårda prioriteringar och tuffa beslut, analys och opinionsbildning närmar vi oss nu det skarpa läget då alltsammans ska landa i beslutet om ny nationell plan för transportsystemet. Vårt gemensamma remissvar lägger grunden för framtidens spår och vägar i en växande Mälarregion. Vi i En Bättre Sits och Mälardalsrådet står enade bakom våra prioriterade behov.

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. I vår region bor nästan fyra miljoner människor som tillsammans bidrar till 46 procent av Sveriges BNP. Varje dag reser 700 000 personer över kommungränser för att komma till jobbet. För att vardagen ska fungera får inte underhållet för järnvägen och infrastrukturen hamna på efterkälken. Det är regeringen som slutligen avgör hur våra gemensamma resurser för framtidens infrastruktur ska fördelas. Genom En Bättre Sits ligger vår regions gemensamma prioriteringar fast, mer resurser till drift, underhåll och investeringar i framtidens vägar och spår.

Vår styrka i En Bättre Sits är vår enighet. Att vi gång efter annan kan ställa oss inför statsråd och generaldirektörer och tala med en gemensam röst är en styrka. Att vi kan enas om en systemanalys, ett remissvar samt peka på våra prioriterade infrastrukturbehov är en väldigt stark och positiv kraft i arbetet för en bättre Mälardalsregion. Därtill visar vi att vi matchar upp de statliga insatserna med egen handling för bland annat utvecklad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande.

Samverkan för konkret nytta är nödvändig när vi ser hur de funktionella sambanden mellan regionens städer och samhällen blir allt starkare i Stockholm-Mälarregionen. Arbetspendlare kan passera både ett och två län på vägen till arbetet, högre lärosäten delar sina verksamheter över länsgränserna, i Stockholm växer kommuner samman med nya bostadsområden där kvarter börjar i en kommun och slutar i en annan.

Nästa år kommer att bli viktigt för oss som brinner och arbetar för en bättre transportinfrastruktur i Stockholm-Mälarregionen. Samtidigt som vi fortsätter slutspurten mot nationell plan har vi parallellt påbörjat arbetet mot nästkommande systemanalys. Den storregionala godsstrategin kommer att vara en del i detta.

Året närmar sig sitt slut och vi ser tillbaka på ett år där vi invigde Citybanan, ett tydligt exempel på vad storregionalt arbete kan innebära i praktiken. Nu blickar vi framåt mot 2018 och då fortsätter vi det gemensamma arbetet för framtidens infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen. Tillsammans gör vi skillnad.

God jul och gott nytt år!