Nyheter

Lärarbristen är vår största utmaning

En Bättre Matchning - Hur tillgodoser vi regionens kompetensbehov?


Anmäl dig här!

Hej Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia! Varför kommer du på Mälardalsrådets konferens om kompetensförsörjning den 23 november?

Frågor kring kompetensförsörjning är högt prioriterat hos oss och vi har omfattande verksamhet i Stockholm-Mälarregionen. Vi vill också skapa "win win" lösningar gentemot lärosätena för att tillsammans arbeta för bättre rekrytering av studenter och högre kvalitet kring lärarutbildning.

Vilken är den största utmaningen gällande kompetensförsörjningen och hur skulle ni vilja lösa den?

Lärarbristen är vår största utmaning och det tar mycket kraft, energi och är en utmaning för våra rektorer att hitta rätt kompetens. Vi tror på att tydliggöra uppdraget som lärare, det vill säga ”låta lärare vara lärare” och skapa en yrkesstolthet. Vi behöver hitta nya vägar till läraryrket och anpassa oss till en arbetsmarknad där man karriärväxlar flera gånger.

Vad tycker du behöver göras för att säkra en bättre matchning mellan högre utbildning och arbetsmarknadens behov?

Arbetsgivare och lärosäten måste skapa samarbeten som ger en högre grad av attraktivitet för både utbildning och yrket.

 

Välkommen till Mälardalsrådets konferens om Stockholm-Mälarregionens kompetensförsörjning. Anmäl dig här!

Tid: Fredag den 23 november kl.09:30-13:00. Frukost från 09:00. Plats: Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm