Nyheter

Lärosätena är en viktig innovationskraft

Johan Schnürer, rektor på Örebro universitet är en av de medverkande på Mälardalsrådets konferens om innovation i offentlig sektor den 13 oktober i Stockholm.

Hej Johan Schnürer, rektor på Örebro universitet! Varför kommer du på Mälardalsrådets konferens om innovation i offentlig sektor?

Jag ser fram emot att få möta människor som är djupt engagerade i dessa frågor! Som rektor för Örebro universitet vill jag fördjupa samverkan med hela Stockholm-Mälarregionen och Mälardalsrådets innovationskonferens den 13 oktober är rätt plats för det. Där samlas politik, näringsliv och akademi för att bidra med olika perspektiv.

Vad innebär det att arbeta mer innovativt inom offentlig sektor?

Att inom offentlig sektor intressera sig för att arbeta mer innovativt effektiviserar verksamheten och är stimulerande för medarbetarna. Det är viktigt att bygga system för att fånga upp innovationer och att inspirera medarbetare att tänka utanför vardagsrutinerna. Lärosätena är en viktig innovationskraft men vi kan bli bättre på att bedriva innovationsverksamhet med andra delar av det offentliga. Idag handlar rätt mycket av lärosätenas innovationsarbete om samverkan med näringslivet.

Se program över dagen här.