Mälartinget

Mälartinget är Mälardalsrådets viktigaste mötesplats och omfattar varje år en konferens på ett aktuellt tema och det årliga rådsmötet. Målet är att öka kunskapen om perspektiv för Stockholm-Mälarregionens utveckling, stärka relationer och vidareutveckla grunden för systemsyn och samfällt agerande.

Mälartinget 2018 hölls den 17–18 maj i Uppsala och fokuserade på Stockholm-Mälarregionens kompetensförsörjning utifrån ett globalt perspektiv. 2019 års Mälarting äger rum i Örebro 9-10 maj, temat för konferensen är ännu inte tillkännagivet.

Nedan kan du ta del av programmet från 2018 års Mälarting.

Program Mälartinget 2018

Kompetensförsörjningen är en het framtidsfråga för Stockholm-Mälarregionens utveckling och tillväxt. På årets Mälarting belyser vi tre olika sidor av frågan om kompetensförsörjning: bristen på arbetskraft inom välfärdsyrkena, matchning och näringslivets behov, och hur vi lockar internationell kvalificerad arbetskraft och internationella talanger till vår region.Torsdag 17 maj

Svandammshallarna, Sjukhusvägen 2, Uppsala

Från kl 08.30 Kaffe och registrering

09:30 Välkommen till Mälartinget 2018!

Erika Ullberg (S), ordförande och Erik Langby (M), förste vice ordförande i Mälardalsrådet

09:40 Kompetensförsörjningen – vår viktigaste framtidsfråga

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv

10:00 Välfärdens kompetensförsörjning

Sveriges välfärdsverksamheter behöver öka med nästan 200 000 anställda under de kommande tio åren. Dessutom förväntas drygt 300 000 personer gå i pension under perioden. Redan nu ser vi att bristen på arbetskraft till välfärden är stor, hur tillgodoser vi välfärdens framtida rekryteringsbehov?

Agneta Jöhnk, direktör arbetsgivarfrågor, SKL

Paneldiskussion: Vilka åtgärder behövs för att hantera bristen på lärare och vårdpersonal? Hur attraherar vi och behåller medarbetare? Hur kan man utveckla utbildningarnas innehåll och kvalitet?

Pia Lindberg, akademichef, Mälardalens högskola

Astrid Gadman, chef för avdelningen för personal-och kompetensförsörjning, Stockholms stad

Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd, Stockholms läns landsting

Anita Kemlén, Projektledare SFX i Uppsala län.

10:45 Fika

11:00 Matchning och näringslivets behov

``Det räcker inte med utbildningssatsningar, kunskapen måste också matcha de behov som finns. Därför behöver vi århundradets regelreform.`` Hur skapar vi en framtid där kompetensen matchar efterfrågan?

Johan Eklund, VD Entreprenörskapsforum

Paneldiskussion: Hur arbetar vi för att minska avhoppen från gymnasieskolan? Hur kan näringslivet samverka med offentlig sektor för en bättre matchning?

Tove Österling Wallner, projektledare Region Uppsala, projektet #jagmed

Sissi Nobel, general manager, Scandic Hotels, Södertälje

11:45 Talangattraktion

Stockholm-Mälarregionen är ett nav för den svenska IT-sektorn, och arbetsmarknaden i regionen skriker efter teknikkompetens. Hur säkrar vi tillgången till IT-talanger?

Ann-Marie Fransson, projektledare Talang Stockholm / Kista Science City presenterar deras nya rapport.

12:30 Lunchmingel och utställning

13:45 En Bättre Matchning – presentation av det nya storregionala samarbetet

Hur ser Stockholm-Mälarregionens behov av arbetskraft ut i relation till lärosätenas utbildningsutbud, och hur kan vi stärka dialogen mellan det offentliga och lärosätena?

Presentation av en gemensam systembild av den storregionala arbetsmarknadens kompetensbehov, de högre lärosätenas roll för kompetensförsörjningen och de regionalt utvecklingsansvarigas uppdrag inom området.

Thomas Lundberg, strateg Region Gävleborg, och Anna Knutsson, strateg Regionförbundet Sörmland presenterar

Panelsamtal: Därför behöver vi samverka storregionalt i strategisk kompetensförsörjning.

Irén Lejegren (S), Region Örebro län

Denise Norström (S), Region Västmanland

Viking Jonsson (S), Regionförbundet Sörmland

Tommy Berger (S), Region Gävleborg

Jenny Lundström (MP), Region Uppsala

Karina Uddén, Länsstyrelsen Stockholm

Johan Örjes (C), Mälardalsrådets styrelse

Representant för Region Östergötland

14:25 En Bättre Sits för Sverige

Årets resultat av det transportpolitiska samarbetet i En Bättre Sits och våra mål inför kommande investeringsplaner presenteras.

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholms län och ordförande i En Bättre Sits

Bertil Kinnunen (S), regionråd Region Uppsala och vice ordförande i En Bättre Sits

14:45 Fika

15:00 Hur tar vi vara på människors förmågor och möjligheter att utvecklas?

Ahmed Abdirahman, grundare av politikerveckan Järva

Annamaria Olsson, grundare av integrationsinitiativet ”Give something back to Berlin”

15:30 Med konkreta målsättningar är allt möjligt

Aron Anderson, professionell äventyrare, inspiratör och föreläsare

15:50 Summering av dagen och inbjudan till kvällens middag

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala Kommun

Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande Region Uppsala

16:00 Avslutning, tid för incheckning på hotellen

Moderator: Elisif Elvinsdotter

18.00 Middag på Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, Uppsala

Fredag 18 maj

08.30 Fyra spår mot framtiden

Uppsala växer snabbast i Sverige. Årets värdar för Mälartinget, Uppsala kommun och Region Uppsala, bjuder in deltagarna att ta del av några aktuella projekt. Du väljer själv vilket av fyra studiebesök du vill delta i: Uppsala växer, Uppsala Universitet i framtiden, Klimatfärdplan 2050 eller Innovation Hub Uppsala. Anmäl dig här!

10.00 Registrering till rådsmötet öppnar – Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala

11.00 Partigruppsmöten och tjänstemannamöte, För info om lokaler, läs mer här!

12.00 Rådsmöte, Universitetshuset

13.00 Avslutande gemensam lunch, Universitetshuset