Välkommen till Mälartinget 2018!

KOMPETENS FÖR TILLVÄXT | 17-18 MAJ UPPSALA

Hur tar vi tillvara människors förmågor och möjligheter att utvecklas i Stockholm-Mälarregionen?

Anmäl dig här senast den 12 april för garanterad logi (anmälningssidan fungerar bäst i Chrome, Safari eller Firefox).

På årets Mälarting sätter vi individen i fokus. Hur ger vi våra invånare förutsättningar att växa i Stockholm-Mälarregionen genom kompetensförsörjning, bättre kommunikationer och boendemöjligheter? Hur arbetar vi smartare i en globaliserad värld för att ta tillvara människors kompetens och attrahera nya talanger?

Övergripande program

Torsdag 17 maj

Svandammshallarna, Sjukhusvägen 2, Uppsala

Från kl 08.30 Kaffe och registrering

09.30-16.00 Kompetens för tillväxt

Kompetensförsörjningen är en het framtidsfråga för Stockholm-Mälarregionens utveckling och internationella konkurrenskraft. Vi lyfter utmaningar kring bristen på arbetskraft inom välfärdsyrkena, matchningen och näringslivets behov samt hur vi lockar internationell kvalificerad arbetskraft och talanger till vår region.

Hur ser regionens behov av arbetskraft ut i relation till lärosätenas utbildningsutbud, och hur kan vi stärka dialogen? Vi presenterar ”En Bättre Matchning”, det strategiska kompetensförsörjningsarbetet mellan sju län i Stockholm-Mälarregionen.

Vi lyfter även årets resultat av det transportpolitiska samarbetet i En Bättre Sits och vilka infrastruktursatsningar vi siktar mot i kommande investeringsplaner.

Du möter bland andra Erika Ullberg (S), Mälardalsrådets ordförande, Ahmed Abdirahman, grundare av Politikerveckan Järva, Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholms län och ordförande för En Bättre Sits, Annamaria Olsson, grundare av integrationsinitiativet ”Give Something back to Berlin”, Tobias Krantz, Chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv, Irén Lejegren (S), regionråd Örebro län och ordförande för En Bättre Matchning samt Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun.

16:00 Summering av dagen, tid för incheckning på hotellen

18.00 Middag på Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, Uppsala

Fredag 18 maj

08.30 Fyra spår mot framtiden

Uppsala växer snabbast i Sverige. Årets värdar för Mälartinget, Uppsala kommun och Region Uppsala, bjuder in deltagarna att ta del av några aktuella projekt. Du väljer själv vilket av fyra områden du vill besöka: Campus 2050, Energiplan 2050, Uppsala växer samt Testa Center. Mer information och anmälan kommer inom kort.

10.30 Registrering till rådsmötet öppnar – Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala

11.00 Partigruppsmöten och tjänstemannamöte, Universitetshuset m.fl.

12.00 Rådsmöte, Universitetshuset

13.00 Avslutande gemensam lunch, Universitetshuset

Följ oss på #Mälartinget

Om du har frågor gällande din bokning, vänligen kontakta:
Travel Team Sweden
E-post: kongress@travelteam.se
Tel: 021-41 72 05