Utställare på Mälarlabbet

Mälarlabbet är Mälartingets interaktiva utställningsyta. Här kan du ta del av intressanta initiativ och träffa andra mälardarlingar som gör vår region lite mer smart och konkurrenskraftig.

Business Region Örebro
Det är vi som är Business Region Örebro – 11 kommuner i samver­kan! I vår monter berättar vi mer om hur vi tillsammans arbetar för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen. Läs mer här.

EU-projekt som gör skillnad
I årets Mälarlabb visas EU-projekt upp som exempel på hur EU bidrar till regionens utveckling: Stockholm Digital Care där offentlig sektor tillsammans med små, innovativa företag utvecklar välfärdsteknik som stöttar vår äldreomsorg, samt IPS, en väg till jobb och Arbetsplatsin­tegrerat lärande som riktar sig till olika grupper utanför arbetsmark­naden och ger ökade möjligheter till anställning och förbättrad hälsa. Läs mer här.

FLYT
I forskningsprojektet FLYT tittar vi på utvecklade förutsättningar för kollektivtrafik på vatten. Målet är mer effektiv planering av vattenvägarnas roll i transportsystemet. Vad kan vi ta med från din kommun i FLYT-projektet? Läs mer här.

Innovationstestet.se – Hur bra är ni på innovation?
SKL lanserar Innovationstestet.se på Mälarlabbet – ett enkelt sätt att mäta temperaturen på innovationsfrågor i er organisation. Kom förbi så berättar vi mer om testet och vårt arbete för en mer innovativ offentlig verksamhet. Läs mer här.

Mälardalsrådets En Bättre Matchning
Sju län i Stockholm-Mälarregionen samarbetar kring strategisk kompetensförsörjning för en bättre matchning mellan högskoleutbil­dad arbetskraft och arbetsmarknadens behov. Läs mer här.

Mälardalsrådets En Bättre Sits
I Mälardalsrådets En Bättre Sits-process samarbetar sju län för en bättre infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen. Nationella satsningar på infrastrukturen behövs om regionen och resten av landet ska fortsätta utvecklas. Läs mer här.

Mälardalstrafik
Mälardalstrafik har uppdraget att förbättra möjligheterna till pendling och övrigt resande i Mälardalen. Snart kommer våra nya Mälartåg att sättas i trafik och nu har du möjlighet att ta en premiärtur på de fyra linjerna som ska trafikeras i Mälardalen. Läs mer här.

Mälarens vattenvårdsförbund med projekt LIFE IP RICH Waters
Besök vår monter för att höra mer om varför det är viktigt att arbeta med att förbättra Mälarens vattenkvalitet, på vilket sätt vi kan hjälpa kommuner och vilka vinster det kan medföra. Vi lyfter också hur samverkan gett resultat inom projektet LIFE IP RICH Waters. Läs mer här.

Region Örebro län – Tillsammans skapar vi ett bättre liv
Vi bidrar alla med olika typer av kunskap och engagemang för att nå våra mål. Medarbetare, samarbetspartners, patienter, kunder och invånare. Tillsammans kan vi göra skillnad. Kom till vår monter så berättar vi hur! Här träffar du också bolaget Stockholm-Oslo 2:55 och får höra hur de arbetar för att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm. På plats är också Ängen Research och Innovation som arbetar för att förbättra äldre och funktionsnedsattas livskvalitet i en gemensam satsning där både kommun, region, universitet och näringslivet ingår. Läs mer här.

Robotduschen Poseidon
Poseidon är världens första hygienrobot för rörelsehindrade. Duschlösningen tar hänsyn till alla hållbarhetsperspektiv och ger ökad självständighet och integritet. Innovationen har utvecklats med stöd av bl a EU, Robotdalen och Vinnova. Läs mer här. (engelska)

Tänk tanken
Nästan 40 procent av Örebro läns koldioxidutsläpp kommer från transporter. Det vill vi ändra på. Projektet Hållbart resande i Örebroregionen och kampanjen ”Tänk tanken” jobbar med flera satsningar för att öka hållbart resande. Läs mer här.

Örebro kommun
Om 20 år är vi 50-70 000 fler örebroare. Det är positivt men innebär samtidigt stora utmaningar. Stadsbyggnad planerar fysiskt för boende, trafik och samhällsservice och i dagsläget tar även klimatförändringar och demokratifrågor allt större plats i planeringens överväganden. Låt oss träffas i vår monter och prata om våra strategier. Läs mer här.