Nyheter

Marlene Burwick (S), Kommunstyrelsens ordförande i Uppsala och Börje Wennberg (S) Regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala hälsar välkomna till årets Mälarting 17-18 maj.Välkomna till 2018 års Mälarting i Uppsala!

Vi är stolta att få välkomna våra vänner från Stockholm-Mälarregionen till två av årets viktigaste dagar. Dagar då vi skapar sammanhang, samhörighet och lägger grunden till samhandling. Som representanter för Uppsala kommun och Region Uppsala är vi särskilt tacksamma för det stöd vi fått från Mälardalsrådets alla medlemmar kring fyrspåret, genom En Bättre Sits. Regeringens beslut är inte taget ännu, men vi kan avslöja att planeringen av nya hållbara samhällen i Uppsala och Knivsta kommuner redan har startat. Vi är riggade. Vi är beredda. Och vi är taggade att anta utmaningen, att bygga stadsdelar med 50 000 bostäder och 120 000 människor med allt vad det innebär i form av service, skolor, företagsamhet, vårdcentraler, kollektivtrafik och attraktiva miljöer.

Vi bygger för framtiden. En framtid som tar avstamp i en stolt tradition av kunskap och kompetens. Regionen står stark inte minst genom våra lärosäten, men lika mycket genom det kunskapsdrivna näringsliv som återfinns i hela vårt län. Men ytterst handlar det om människor och möjligheter. Att kunna leva ett gott liv i en nyskapande region med internationell lyskraft. Temat för årets Mälarting – kompetens för tillväxt – ligger helt rätt i tiden. Alla påverkas och alla behövs. Dessutom är platsen synnerligen väl vald.

Välkomna hit. Välkomna till vårt hem.

 

Marlene Burwick

Kommunstyrelsens ordförande Uppsala

 

Börje Wennberg

Regionstyrelsens ordförande Region Uppsala