Nyheter

Modiga politiker och chefer bakom Örebros framgångsrika testbädd för e-hälsa


Politisk vilja, modiga chefer och brett samarbete mellan olika aktörer. Dessa är några av framgångsfaktorerna bakom Örebros utvecklade testbädd för välfärdsteknik och e-hälsa. Ett 60-tal deltagare från kommuner och regioner samlades när Mälardalsrådet bjöd in till workshop för att sprida goda exempel på innovation i offentlig sektor i Stockholm-Mälarregionen.

Ingela Ernestam, ansvarig hälsa vård och omsorg, Alfred Nobel Science Park, och Annette Gustafsson, koordinator för testbädd välfärdsteknik och e-hälsa, Örebro kommun presenterade arbetet.


- Det är många pusselbitar som hänger ihop: offentlig sektor, företagen, forskning, användare och en neutral plattform, konstaterade Ingela Ernestam. Själva tekniken är kanske bara tio procent av arbetet, resten är att hitta nya rutiner i verksamheten.


- Modiga chefer och medarbetare är avgörande, sade Annette Gustafsson. Ibland behöver man tänja på gränserna och fråga sig, hur elastisk är vår organisation? Vad kan vi utveckla?


Ängens forsknings- och innovationslägenhet i Örebro är en central del där det finns möjlighet till forskning, workshops och tester. Det är en plattform för möten mellan aktörerna som stimulerar innovation och tillväxt.


Johnny Ivarsson Paulsson, utlysningsansvarig på Vinnova, berättade om aktuella utlysningar inom ”Testbäddar för samhällets utmaningar”.


- Vi måste innovera för att klara utmaningarna i samhället. Spridning av innovationer är avgörande för en hållbar tillväxt, sade han.  I en testbädd vill vi ha en öppenhet för att testa olika lösningar från olika aktörer.


Karl Henriksson (KD), ordförande för vård- och omsorg i Huddinge kommun och ledamot i Mälardalsrådets styrelse, summerade intrycken från dagen.

- Vi måste digitalisera och bli bättre på att ”glo och sno” för att effektivare möta de behov som finns i Stockholm-Mälarregionen.


Workshopen följs upp den 23 maj i Örebro med studiebesök på Ängens forsknings- och innovationslägenhet samt vidare fördjupning i spridningsarbetet.


Några röster från dagenSamuel Klippfalk (KD), Ordförande omvårdnadsnämnden, Solna stadAntonella Pirrone, ordförande Socialnämnden, Nynäshamns kommun


FAKTA VINNOVA – ”Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar”  • Nästa stora utlysning öppnar upp i slutet av 2019.

  • Deadline att skicka in ansökan är slutet av februari 2020


Dokumentation från 4 april:
HEMUPPGIFT SAMVERKAN
HEMUPPGIFT PILOTFÖRSÖK
LATHUND Örebro testbädd för välfärdsteknik och e-hälsa
PRESENTATION Örebro testbädd för välfärdsteknik och e-hälsa


För mer information
Var du inte med den 4 april och vill anmäla dig till Mälardalsrådets uppföljningsseminarium 23 maj, eller vill veta mer om arbetet med att sprida och skala innovation i offentlig sektor? Kontakta joanna.szyfter@malardalsradet eller andreas.pernblad@malardalsradet.se