Nyheter

Nu springer vi i mål med Citybanan

Snart är det målgång för Citybanan. Från signering till färdigställande har arbetet pågått i 10 år. Citybanan kommer att invigas för reguljär trafik i juli i år. Och som i de flesta väl planerade lopp var förberedelserna rigorösa före signeringstillfället. Det var många olika typer av möten i Stockholm-Mälardalen innan vi lyckades få fram ett förhandlingsresultat.

Citybanan kan vid första anblicken tyckas ha ringa betydelse för oss i Örebro län. Men färdigställandet av Citybanan är avgörande för hur vi kan utveckla den regionala tågtrafiken i hela Mälardalen där Örebro län ingår. Vårt län har investerat 250 miljoner kronor i projektet. Med Citybanan kommer spårkapaciteten för regionala tåg till och från Stockholm öka avsevärt. Därmed ökar också möjligheterna för pendling och affärsutbyte i regionen. Att Citybanan kommer igång är ett viktigt steg till säkrare och snabbare förbindelse till och från Stockholm.

Jag har och har haft förmånen att vara verksam i många olika verksamheter i Örebro län och i Mälarregionen, på det viset har jag påtagligt sett vikten av bra kommunikationer för arbete, utbildning och hälsa. Det kan till exempel handla om att få tillgång till högt utbildad arbetskraft till något av våra huvudkontor i Örebro och för enskilda att få möjlighet till utbildning eller arbete.

Citybanan har varit ett av de viktigaste gemensamma infrastrukturprojekten i Mälardalen hittills, och kan ses som en symbol för hur avgörande det är att samverka mellan länen i viktiga gemensamma satsningar. När den är klar är det dags att göra verkstad av vår gemensamma systemanalys ”En Bättre Sits”. Känner mig glad och stolt över att ha varit en av förhandlarna av Citybanan och dessutom varit med i arbetet bakom ”En Bättre Sits”. Det är exempel på samarbeten över gränser när det fungerar som bäst, det handlar om hur vi gör det tillsammans för att stärka hela Stockholm-Mälardalsregionen.

Nu ”springer” vi snart i mål med Citybanan men det är viktigt att fortsätta planera för fler ”utvecklingslopp”, för möjlighet till jobb och välfärd.

Marie-Louise Forsberg-Fransson


Marie-Louise Forsberg Fransson, numer socialchef i Ljusnarsbergs kommun, har i sin tidigare roll som Regionstyrelsens ordförande för Region Örebro län varit en engagerad styrelseledamot och vice ordförande för Mälardalsrådet.