Nyheter

Årets första Mälardarlings är utsedda!

2010 års första Mälardarling är utsedd! Det är de fyra studentkårerna i Mälardalen som delar på priset för sina insatser för Stockholm-Mälarregionen

Regionerna får starkare roll i EU:s 2020-strategi

I EU:s nya långsiktiga strategi för tillväxt så lyfts regionala och lokala aktörer fram som viktiga partners i båda utformanden av de nationella reformprogrammen och i dess implementering, något som saknades och ofta kritiserades med Lissabonstrategin.

Riksrevisionen inte nöjd

Riksrevisionen har granskat länsplanerna för regional transportinfrastruktur

Det investeras i Stockholm!

Stockholm stiger i internationell ranking vad gäller hur duktig man är på att locka till sig utländska investeringar.

1 131 132 133 134 135 138

Våra nyheter lyfter flera aktörer som har ett intresse av att stärka utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen. Ibland handlar det om krönikor från vår styrelse, ibland om nyheter om vårt övergripande arbete för bättre regional samordning och i andra lägen rör det sig om att lyfta enskilda inspirerande exempel från regionen.

Vill du följa vår verksamhet närmare tycker jag att du även ska kika in på våra sociala kanaler här nedan. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring vårt nyhetsflöde. Kanske vill du eller din organisation synas här framöver?