Nyheter

Driven och kommunikativ processledare för regional utveckling

Uppdraget som processledare syftar till att driva och koordinera arbete mot gemensamma mål och prioriteringar i Stockholm-Mälarregionen, samt bedriva opinionsbildning för gemensamma ställningstaganden. Våra fokusområden är infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning, maritima frågor samt ...

Hej Ulla-Stina! Vad är TEN-T?

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och angränsande länder, som definieras i en EU-förordning (EU 1315/2013). I förordningen finns mål och riktlinjer för hur nätet ska utvecklas fram till år 2030 ...

Nationell plan, gods och vägen framåt

En Bättre Sits arbetar vidare med att lyfta Stockholm-Mälarregionens prioriteringar inför beslutet om nationell plan. Samtidigt höjer samarbetet blicken inför nästkommande planperiod. Vilka perspektiv och underlag ska vara med i framtagandet av nästkommande Systemanalys. På plats ...

Vikten av regionalt samarbete för framgång

Jag vill börja med att slå fast att samarbete – både lokalt och regionalt – inte bara är nödvändigt, utan helt avgörande för att få till stånd utveckling och tillväxt i såväl kommunerna som Mälardalsregionen. Nynäshamns ...

1 2 3 4 113

Våra nyheter lyfter flera aktörer som har ett intresse av att stärka utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen. Ibland handlar det om krönikor från vår styrelse, ibland om nyheter om vårt övergripande arbete för bättre regional samordning och i andra lägen rör det sig om att lyfta enskilda inspirerande exempel från regionen.

Vill du följa vår verksamhet närmare tycker jag att du även ska kika in på våra sociala kanaler här nedan. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring vårt nyhetsflöde. Kanske vill du eller din organisation synas här framöver?