Nyheter

Offentlig sektor måste ligga steget före

Det behövs ett medvetet arbete med innovation i offentlig sektor, säger Soley Lithborn Aksöz (M). Den 13 oktober är hon på Mälardalsrådets konferens om innovationer i offentlig sektor.

Hej Soley Lithborn Aksöz (M), barn- och ungdomsnämndens ordförande i Sollentuna kommun! Varför ska man inom offentlig sektor intressera sig för att arbeta mer innovativt?

Vi lever i en värld där förändringar går väldigt snabbt och frågorna blir mer komplexa. Därför bör vi inom offentlig sektor ligga ett antal steg före och hitta lösningar där vi tänker utanför ramarna. Detta gäller speciellt inom skolans värld där vi bör kunna ge de rätta verktygen till nästa generation.

Vad tycker du att offentlig sektor behöver bli bättre på när det kommer till innovationsarbetet?

Offentlig sektor, till exempel kommunal verksamhet och skola är traditionstyngda, därför behövs ett medvetet arbete med innovation. Hålla fast vid ett långsiktigt tänkande kring innovation, vara målmedveten och tålmodig men kunna vara flexibel nog att ändra vid behov. Dessutom bör tjänstepersoner och politiker dra åt samma håll och kommunicera samma mål. Vi behöver bli bättre på att utnyttja de inneboende möjligheterna som den digitala tekniken ger.

Varför kommer du och varför tycker du att man ska komma till Mälardalsrådets konferens om innovation i offentlig sektor den 13 oktober?

Eftersom offentliga verksamheter i Mälardalen står inför liknande utmaningar så är det bra att kunna lära av varandra och dela med sig av idéer och lösningar.

Se program över dagen här.