Om Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är en politisk samverkansorganisation som arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar Stockholm-Mälarregion.

Hur ska Stockholm-Mälarregionen fortsätta att utvecklas? Hur kan fler människor bli en del av regionen genom att bo, leva och arbeta här?

Mälardalsrådet är en spännande och unik plattform som samlar politiker och beslutsfattare över blockgränserna. I Stockholm-Mälarregionen bor nästan 4 miljoner människor i storstad, mellanstäder och landsbygd, som tillsammans bidrar till 46 procent av Sveriges BNP.

Stockholm-Mälarregionen växer och fortsätter att vara en kunskapsintensiv region. För att främja utvecklingen under kommande decennier arbetar vi utifrån tre fokusområden – infrastruktur och transporter, kunskap och kompetensförsörjning samt internationell konkurrenskraft.

För att Stockholm-Mälarregionen ska fortsätta vara attraktiv är det viktigt med gemensamma målbilder. Vi har en tydlig vision för en starkare Stockholm-Mälarregion. Tillsammans skapar vi konkret nytta för våra regioner, kommuner och regioninvånare.

Mälardalsrådet är mötesplatsen för politik, akademi och näringsliv, vi driver frågor där vi gemensamt främjar utvecklingen Stockholm-Mälarregionen.