Kontakta oss

Mälardalsrådets kansli finns beläget i Kollektivtrafikens Hus, vägg i vägg med Stockholms Centralstation. Välkommen att besöka oss eller kontakta oss för frågor om vår verksamhet.

För att Stockholm-Mälarregionen ska kunna växa hållbart och ha en stark konkurrens- och attraktionskraft i ett globalt perspektiv behöver vi fortsätta samarbeta – mellan politik, akademi och näringsliv. En stark samverkansplattform lägger grunden för konkreta resultat, men det räcker inte om vi inte också har gemensamma visioner.

Vad anser du att Stockholm-Mälarregionen behöver samverka kring?

Mälardalsrådet har ett litet kansli med bred kompetens, vi kommer gärna på besök och pratar om vår verksamhet, exempelvis:

  • Varför storregionalt samarbete behövs i Stockholm-Mälarregionen
  • En Bättre Sits storregional systemanalys
  • Har vi ett sammanhållet innovationssystem i Stockholm-Mälarregionen?
  • Pendlingsströmmarna i regionen

Hör av dig!

Kansli

Centralplan 3
111 20, Stockholm
08 41045910
kansliet@malardalsradet.se

Organisationsnummer
80 20 17 – 0604

Fakturaadress
Mälardalsrådet
Fack 1384, FE 918
751 75 Uppsala

Pdf-fakturor
efakt.malardalsradet@devo.se