Startsida / Om Mälardalsrådet / Vilka är Mälardalsrådet? / Styrelsen

Styrelsen

Mälardalsrådets styrelse består av 19 ledamöter och lika många suppleanter. Arbetet leds av ordförande Erika Ullberg (S), Stockholms läns landsting

Styrelsen

Mälardalsrådets verksamhet leds av styrelsen. Bland uppdragen ingår att utse projekt- och arbetsgrupper samt besluta om verksamhetsplan och budget.
Styrelsen väljs för en mandatperiod om fyra år och består av 19 ledamöter och 19 suppleanter. Styrelsens sammansättning avspeglar valresultatet i kommunerna i det senaste valet.
Styrelsearbetet leds av ett presidium.

Mälardalsrådets styrelse 2015-2019

Presidium
Erika Ullberg (S), Stockholms läns landsting, ordförande
Erik Langby (M), Stockholms läns landsting, 1:e vice ordförande
Birgitta Andersson (C), Region Västmanland, vice ordförande
Marlene Burwick (S), Uppsala kommun, vice ordförande
Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland, vice ordförande
Anders Åhrlin (M), Örebro kommun, vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Fredrik Ahlstedt (M), Uppsala kommun
Jari Puustinen (M), Eskilstuna kommun
Maria Dellham (M), Region Västmanland
Ewa Callhammar (L), Katrineholms kommun
Karl Henriksson (KD), Stockholms läns landsting
Anton Berglund (SD), Landstinget Sörmland
Susanne Nordling (MP), Stockholms läns landsting
Gunilla Roxby Cromvall (V), Stockholms stad
Khashayar Farmanbar (S), Nacka kommun
Anders Teljebäck (S), Västerås stad
Andreas Svahn (S), Region Örebro län

Ersättare
Parisa Liljestrand (M), Vallentuna kommun
Gunilla Helmerson (M), Stockholms läns landsting
Alexandra Anstrell (M), Haninge kommun
Nina Lagh (M), Region Uppsala
Anna af Sillén (M), Nyköpings kommun
Anders Röhfors (M), Arboga kommun
Johan Örjes (C), Region Uppsala
Ann-Katrin Åslund (L), Stockholms stad
Bo Rudolfsson (KD), Laxå kommun
Per Carlberg (SD), Stockholms läns landsting
Johan Edstav (MP), Region Uppsala
Marica Lindblad (MP), Huddinge kommun
Kenneth Lantz (V), Region Örebro län
Talla Alkurdi (S), Stockholms läns landsting
Börje Wennberg (S), Region Uppsala
Tommy Levinsson (S), Region Västmanland
Anders Ceder (S), Region Örebro län
Jimmy Jansson (S), Eskilstuna kommun

Protokoll

Kallelse och dagordning samt protokoll från styrelsemöten

Läs mer