Organisation

Våra medlemmar är kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vår roll är att vara en storregional aktör för frågor inom regional utveckling och mötesplatsen för politik, akademi och näringsliv.

Den starkaste trenden som påverkar Stockholm-Mälarregionens utveckling är den ökande befolkningen och möjligheten för fler att bli en del av den större arbetsmarknads-, utbildnings- och bostadsregionen. Samtidigt är regionen del i en global konkurrens som ställer krav på attraktiva livsvillkor för människor i såväl städerna som den omgivande regionen. För att storregionen ska fortsätta utvecklas som konkurrenskraftig, attraktiv och hållbar är det viktigt med gemensamma målbilder och samsyn kring färdriktningen för arbetet.

Mälardalsrådets uppgift är att vara forum för samverkan i strategiska frågor och främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen. Vi ska ta tillvara och driva frågor som stärker våra medlemmar och vara en mötesplats för näringsliv, politik och akademi i storregionala utvecklingsfrågor.

Mälardalsrådets inriktningsmål

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

De prioriterade områdena för 2019 är följande:

Infrastruktur och transporter – En Bättre Sits: Opinionsbildning för att Stockholm-Mälarregionens prioriteringar för transportinfrastrukturen inkluderas i inriktningsplaneringen samt koordination och stöd till det breda politiska processarbetet i temagrupper i arbetet med en ny storregional systemanalys inför transportinfrastrukturplaneringen för 2022-2033.

Strategisk kompetensförsörjning – En Bättre Matchning: Vidareutveckling av det etablerade samarbetet med målet om stärkt dialog mellan lärosäten i Stockholm-Mälarregionen och aktörerna med det regionala utvecklingsuppdraget samt utveckling av ett nationellt påverkansarbete gällande system- och strukturfrågor inom högre utbildning.

En stärkt innovationsförmåga i offentlig sektor: Vidareutveckling av arbetet med innovationsspridning inom välfärdsområdet samt lärande från Innovationsbarometern för ökad konkret medlemsnytta.

Introduktion till nya ledamöter: Kommunikation och stöd till nya rådsledamöter och styrelse kring syfte, mål, framgångsfaktorer och nytta med det storregionala samarbetet.

Kontakta oss gärna om du har frågor om vår organisation.