Valberedningen

Valberedningen utses av rådsmötet och består av nio ledamöter och en adjungerad ledamot.

Mälardalsrådets valberedning väljs av rådsmötet för en mandatperiod om fyra år.

Irén Lejegren (S), Region Örebro län, sammankallande
Torbjörn Ahlin (C), Region Örebro län
Mats Einarsson (V), Stockholms läns landsting
Maria Gardfjell (MP), Uppsala kommun
Torsten Källberg (L), Region Västmanland
Jonas Segersam (KD), Region Uppsala
Elisabeth Unell (M), Västerås stad
Erik Weiman (M), Region Uppsala
Sofie Ågren (S), Stockholms läns landsting, adjungerad
Roger Thelander (SD), Region Uppsala, adjungerad