Valberedningen

Valberedningen utses av rådsmötet och består av nio ledamöter och en adjungerad ledamot.

Torbjörn Ahlin (C), Region Örebro län
Mats Einarsson (V), Stockholms läns landsting
Maria Gardfjell (MP), Uppsala kommun
Torsten Källberg (L), Region Västmanland
Jonas Segersam (KD), Region Uppsala
Elisabeth Unell (M), Västerås stad
Erik Weiman (M), Region Uppsala
Irén Lejegren (S), Örebro kommun
Suzanne Nisser Blanck (SD), Region Uppsala, adjungerad
Sofie Ågren (S), Stockholms läns landsting, adjungerad