Nyheter

På väg mot nya stadsdelar och städer

Under hösten ska regeringens bostadssamordnare Johan Edstav börja förhandla med kommunerna om lokalisering av nya städer och stadsdelar som var och en ska ge tusentals bostäder.

Under förra årets Almedalsvecka lade regeringen fram en plan med 22 punkter för att öka bostadsbyggandet.  En av punkterna var att tillsätta en samordnare med uppdrag att hitta lokaliseringar för nya bostäder där kommunerna av någon anledning stöter på hinder och där staten skulle kunna hjälpa till.

– Vi har pratat med över 40 kommuner och många vill bygga bostäder. Hindren kan vara brister i infrastruktur, men det kan också vara andra låsningar som markägande eller att byggplanerna krockar med olika riksintressen, säger Johan Edstav som är regeringens bostadssamordnare.

Det handlar om stora områden, stadsdelar eller till och med nya städer med tusentals bostäder, vilka kommer att ta decennier att bygga.

Bostadsfrågorna är heta i Almedalen även i år och Johan Edstav deltar i Mälardalsrådets seminarium om infrastrukturinvesteringar i Stockholm-Mälarregionen.

Ännu kan han inte peka ut vilka områden som är aktuella. De presenteras den 31 augusti i en delrapport, men det handlar i huvudsak om områden i och runt de tre storstadsområdena där bostadsbristen kombineras med stark tillväxt.

– Det ska också finnas en tydlig och bred politisk vilja i kommunen att bygga. Det ska finnas en marknad både från kommunala bostadsbolag och privata intressenter och de hinder som finns ska vara realistiska att avhjälpa, säger Johan Edstav.

Tanken är att staten ska ta en aktivare roll för bostadsbyggandet och under hösten kommer förhandlingar göras med de aktuella kommunerna och berörda parter. En slutrapport till regeringen ska läggas fram den 31 december.

– Regeringens intention är också att det här ska bli modellområden och testbäddar för ny smart och hållbar teknik, inom byggande, IT, energi, VA, men även när det gäller mobilitet. Det finns också sociala ambitioner att göra det möjligt för större grupper från ett bredare samhällsspektrum att flytta in i de nya områdena.

Johan Edstav är ledamot i regionfullmäktige i Uppsala län och sitter i Mälardalsrådets styrelse. Han har även varit aktiv i En Bättre Sits, ett storregionalt arbete som syftar till att skapa bättre förutsättningar för Stockholm-Mälarregionens infrastruktur och transporter.

– Det storregionala samarbetet är centralt och det gäller också för regionerna att i sina länstransportplaner visa att man är beredd att svara upp mot de nationella investeringarna, säger Johan Edstav.

Mälardalsrådet arrangerar seminariet ”Klarar vi att växa utan infrastrukturinvesteringar i Stockholm-Mälarregionen” den 5 juli kl 15-16 under Almedalsveckan.