Startsida / Arbetet i kunskapsregionen

Arbetet i kunskapsregionen

Hur arbetar Mälardalsrådet med kunskaps- och kompetensförsörjningsfrågor?

Målet med kunskaps- och kompetensförsörjningsarbetet är att bidra till ökad samordning och en bred förankrad samsyn i kompetensförsörjningsfrågor, som bidrar till regionens hållbara utveckling och tillväxt. Målet är att skapa förutsättningar för våra medlemmar att agera samfällt.

Mälardalsrådet samarbetar med flera aktörer som har ett intresse av att stärka samarbetet i Stockholm-Mälarregionen. Ibland handlar det om ett strategiskt och övergripande arbete för bättre regional samordning, medan det i andra lägen rör sig om enskilda projekt eller arrangemang. Är du eller din organisation intresserade av samarbete med Mälardalsrådet – tveka inte att kontakta oss!

Utifrån kunskapsregionens identifierade utmaningar har olika ämnen lyfts och uppmärksammats genom rapporter, seminarier, konferenser och möten.

Här hittar du rapporter som tagits fram inom ramen för det storregionala samarbetet med kunskaps- och kompetensförsörjningsfrågor – publikationer