Startsida / Publikationer

Publikationer

Ta del av Mälardalsrådets senaste rapporter eller rota bland arkiven. Du hittar bland annat publikationer om regional utveckling, infrastruktur och kunskaps- och kompetensförsörjning.

Infrastruktur och transporter

Infrastruktur och transporter

Här hittar du våra rapporter och publikationer relaterade till infrastruktur och transporter. Så som pendlingsmönster och övergripande mål för vårt länsöverskridande samarbete.

Läs mer
Kunskaps- och kompetensförsörjning

Kunskaps- och kompetensförsörjning

Här hittar du våra rapporter och publikationer relaterade till kunskaps- och kompetensförsörjning. Bland annat vår kartläggning av yrkesutbildningar i Östra Mellansverige.

Läs mer
Internationella jämförelser och lärande

Internationella jämförelser och lärande

Här hittar du våra rapporter och publikationer relaterade till internationella jämförelser och lärande.

Läs mer

Övriga publikationer

Här hittar du våra övriga publikationer, exempelvis dokument och rapporter som tagits fram inom ramen för ett projekt eller som stöd till vår verksamhet. Bland annat finns vår rapport Stadsutveckling med kultur och våra inriktningsmål.