Startsida / Publikationer / Övriga publikationer

Övriga publikationer

Här hittar du våra övriga publikationer, exempelvis dokument och rapporter som tagits fram inom ramen för ett projekt eller som stöd till vår verksamhet. Bland annat finns vår rapport Stadsutveckling med kultur och våra inriktningsmål.

Inriktningsmål för Mälardalsrådet

Inriktningsmål för Mälardalsrådet

Utgångspunkten för inriktningsmålen tas i det internationella perspektivet. Det handlar om att stärka Stockholm-Mälarregionens globala konkurrens- och attraktionskraft. Att regionen är att attraktiv för människor att driva företag, leva och verka i.

Läs mer MDR-inriktningsmål

Stadsutveckling med samverkan

Mälardalsrådet har tagit fram en ny rapport “Stadsutveckling med samverkan – processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen” som pekar på vikten av processer och formaliserade samarbeten för att framgångsrikt inkludera kultur i stadsutvecklingen.

Läs mer

Vårt industriella kulturarv i Mälardalen

Rapport, 2011 – Vårt industriella kulturarv

Läs mer