Inriktningsmål för Mälardalsrådet

Utgångspunkten för inriktningsmålen tas i det internationella perspektivet. Det handlar om att stärka Stockholm-Mälarregionens globala konkurrens- och attraktionskraft. Att regionen är att attraktiv för människor att driva företag, leva och verka i.

Inriktningsmål 2016

Utgångspunkten för inriktningsmålen tas i det internationella perspektivet. Det handlar om att stärka Stockholm-Mälarregionens globala konkurrens- och attraktionskraft. Att regionen är att attraktiv för människor att driva företag, leva och verka i. En växande region som utveckas på ett hållbart sätt, är öppen mot omvärlden, har god tillväxt och goda framtidsutsikter.

Den övergripande inriktningen har fyra underteman:

En sammanhållen region
En stark kunskapsregion
En miljösmart region
En öppen och kreativ region

Inriktningsmål 2016

MDR-inriktningsmål