Nyheter

Tillsammans för utveckling och förändring

Den 10-12 februari besökte en delegation från Stockholm-Mälarregionen Amsterdam och Utrecht för att ta reda på hur man arbetar för att stå sig i den globala konkurrensen. Studiebesöken var många: Schiphol, Amsterdam Marketing, Amsterdam Economic board, Amsterdam Expatcenter, Utrecht Centralstation, Economic Board Utrecht. Vi träffade Utrechts borgmästare, vice borgmästaren i Amsterdam, nederländska företagare och blev rörda till tårar av Focus Curas VD som under sin presentation underströk vikten av att ta hand om varandra. Delegaterna – ledande representanter för politik, akademi och näringsliv från Stockholm-Mälarregionen och alla med ett fokus på samverkan, infrastruktur och innovation – pratade och lärde känna varandra.

Swedish Study Visit, Amsterdam, Iamsterdam, Utrecht, Netherlands, malardalsradet, City marketing, geerte udo
Patric Sjöberg, VD Stockholmsmässan och Ylva Williams, VD Stockholm Science City


”Holländarna är duktiga på att se problemen – och sedan hitta lösningar. Här har vi mycket att lära särskilt vad gäller växande städer och förmågan att utnyttja våra ytor bättre. Det har gett en tankeställare om både bostadsbyggande och cykelmöjligheter”, säger Lotta Edholm, oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

I sin helhet var det holländarnas förmåga att samverka inom politik, akademi och näringsliv som imponerade och inspirerade till förbättring på hemmaplan.

”Det främsta jag tar med mig är holländarnas syn på trippelhelix - där får man utväxling av den modellen på riktigt. Vi måste utvecklas snabbare och för att klara av det måste vi bli mer lättrörliga och flexibla”, säger Eva Malmström Jonsson, prorektor på KTH.

Anki Bystedt, samverkanschef Stockholms universitet och Irén Lejegren, regionråd Region Örebro län
Anki Bystedt, samverkanschef Stockholms universitet och Irén Lejegren, regionråd Region Örebro län


För att möta allt hårdare global konkurrens är det viktigt att känna till sina styrkor och se sina svagheter. Det går bra för Stockholm-Mälarregionen, men en region kan aldrig stå still.

”Blandningen av discipliner är det som gör samverkansmöjligheterna på riktigt. Det är det bästa med den här resan. Vi har alla en roll att spela i att bygga hållbara städer och när vi tillsammans ser samma saker och inspireras, kan vi sedan katalysera tempot i arbetet hemma”, säger Peter Viinapuu, VD MTR Nordic AB.

Mälardalsrådet kommer att fortsätta att skapa mötesplatser för politik, akademi och näringsliv där vi tillsammans kan jämföra och lära av andra ledande storstadsregioner.

”Vi kommer att ta tillvara på det engagemang för breddad och fördjupad samverkan som väcktes hos delegationen och noggrant undersöka hur vi går vidare”, säger Maria Nimvik Stern, Generalsekreterare på Mälardalsrådet.

”Ett ord som jag tar med mig från den här resan är hunger. I holländarna såg jag en hunger att förändras, utvecklas och lyfta blicken. Drivet kommer mer av fenomen och mindre av objekt – det gör att de ser förändring som ett värde i sig självt och som något nödvändigt för överlevnad”, sammanfattar Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms handelskammare.

Utförligare beskrivningar kring var och en av programpunkterna kommer att publiceras löpande i Mälardalsrådets kanaler, särskilt här på webben och i vår blogg.
För att ytterligare öka utbytet och bredda lärandet från studieresan kommer Mälardalsrådet i samarbete med deltagare från resan skapa aktiviteter på hemmaplan och lyfta höjdpunkter som kan ha bäring på utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen.

Håll utkik!

Swedish Study Visit, Amsterdam, Iamsterdam, Utrecht, Netherlands, malardalsradet, City marketing, geerte udo