Nyheter

Hur kan man mäta innovation i offentlig sektor?

Susanna Shaibu är ny projektledare hos SKL och leder arbetet med projektet Innovationsbarometern tillsammans med projektparterna Mälardalsrådet, Vinnova och Göteborgs stad.

Hej Susanna! Vad är egentligen Innovationsbarometern för något?

- Innovationsbarometern är ett projekt som pågår under 2018 och syftar till att mäta innovation i hela den offentliga sektorn. Vi kommer att mäta kommuner, landsting, regioner och även statliga myndigheter. Mätningen sker genom två enkäter, en på strategisk nivå som går till ledningen och en på ett urval av arbetsplatser som ställer frågor krig nya förändrade tjänster, produkter och sätt att organisera arbetet på som införts de senaste två åren. Vi frågar om de senaste förbättringarna och hur de kom till. På så sätt kan vi jämföra oss och se vilka faktorer som främjar och hämmar innovation i våra verksamheter. Innovationsbarometern har initierats i Danmark som genomfört mätningen i två år. 2017 har även Norge gjort motsvarande mätning.

Varför behövs en innovationsbarometer i Sverige?

- Offentlig sektor står inför stora utmaningar kommande år. Vi vet att utvecklingsbehovet är stort om vi ska klara våra uppdrag framöver. Mätningen syftar till att bidra till utvecklingen av bättre kvalité och effektivitet i offentlig sektor genom innovation. Genom att mäta kan vi ta fram nyckeltal att använda i styrningen och jämföra olika verksamheter och på så sätt lyfta goda exempel och främja erfarenhetsutbyte. Mätning av innovation i offentlig sektor är något som har saknats och då offentlig sektor inte konkurrerar med varandra som näringslivet gör, blir kartläggningen att värdefullt verktyg.

Vad önskar du att Mälardalsrådet ska bidra med i projektet?

- Mälardalsrådet är med som projektpart tillsammans med Göteborgs stad och Vinnova som är finansiär. Vi kommer att använda projektparterna för att diskutera olika strategiska val i projektet. Vi hoppas även kunna använda några av deras medlemmar för att pilottesta undersökningen när det blir aktuellt under våren.

 

Är du nyfiken på hur du och din kommun, region eller landsting kan vara en del av detta?
Kontakta gärna Mälardalsrådet kansli för mer information: andreas.pernblad@malardalsradet.se